KLOKKE: Jødene er Guds demonst
...
KLOKKE: Jødene er Guds demonstrasjonsfolk. Israel er lilleviseren på Guds klokke. At de fortsatt eksisterer som folk, er intet mindre enn et guddommelig under, skriver Eivind Flå. Foto: Sebastian Scheiner, AP Photo/NTB scanpix
Israel – Løftenes land – er 70 år
Del
Når Herren så nøyaktig oppfyller løftene til Israel, forteller det oss noe viktig.

Vi kan også stole på løftene og finne frelsesvisshet. Det som har med Israel å gjøre, har med din og min frelse å gjøre.

«… vår tro er grunnfestet i jødedommen. Evangeliet er et jødisk budskap om en jødisk Messias som ble gitt til jødiske disipler innenfor en jødisk kontekst. Bibelen forteller oss at ‹frelsen kommer fra jødene› (Joh 4,22) og dem ‹tilhører barnekåret og herligheten og paktene› (Rom 9,4).

Å ikke forstå hvor de har kommet fra, medfører at vi ikke forstår hvem vi er eller hvor vi skal hen.» (Robert Stearns)

Kristen Muslimmisjon har siden 1976 hatt samarbeid med en arabisk menighet i byen Kefar Yassif i Israel. På grunn av stram økonomi har budsjettet vårt for Israel vært noe redusert den siste tiden.

Vi bidrar likevel fortsatt med litt midler til evangelisering og litteraturarbeid. Inntil nylig støttet vi også utsendelse av bladet Misbah Ull-Haqq (Sannhetens lys), som kom ut fire ganger i året.

10.–12. august skal Kristen Muslimmisjon arrangere inspirasjonssamling og rådsmøte på Bildøy. Da heises Israelsflagget sammen med det senegalesiske, indiske og indonesiske flagget. Vi ønsker å gratulere Israel med vel overstått 70-årsdag.

Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten, omgitt av muslimske diktaturer. Herrens folk er endelig tilbake i Herrens land. Og de er kommet for å bli. Vi oppfordrer våre misjonsvenner til å praktisere Salme 122,6: «Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!»

Den kulturinteresserte og opplyste kong Fredrik den store av Preussen (1712–1786) spurte en gang sine kloke rådgivere om det fantes noe bevis på Guds eksistens. Abbed Steimertz gav det udødelige svaret: «Jøden, Deres Majestet.» Jødenes hemmelighet er Gud selv!

Jødenes historie er et mirakel. David Ben Gurion sa det slik: «For å være realist i Israel, må du tro på mirakler.» Israels mirakuløse historie er umulig å forklare uten å få forklaringen ut i fra Guds Ord.

Når Israel er Guds utvalgte folk, skyldes det ett forhold: Guds nåde! I 5 Mos 7,7 sier Herren: «Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene.»

Likevel knyttet Herren løftenes oppfyllelse til hele verden gjennom dette folket. I Gal 3,16 står det: «Løftene ble gitt til Abraham og hans ætt. Han sier ikke: Og til dine ætlinger, som om det gjaldt mange. Men som når det gjelder én: Og din ætt. Og dette er Kristus.»

Jødene har brakt oss Messias! Jødenes historie er derfor historien om velsignelse, håp og frelse. Det er sterke advarsler i Bibelen mot å bringe forbannelse over jødene. Det handler om å gjøre Herren selv til sin motstander.

Jødene er Guds demonstrasjonsfolk. Israel er lilleviseren på Guds klokke. At de fortsatt eksisterer som folk, er intet mindre enn et guddommelig under. Israels historie er historien om umulige omstendigheter, men også at Gud gjør det umulige mulig.

Mot all menneskelig fornuft består ennå jødene, og de har fått igjen sitt land. De har vært spredt blant alle verdens nasjoner fra år 70 til 1948.

Tenk om det kom en mann til Norge og sa: «Det norske folk skal om 30 år spres blant alle verdens nasjoner, men i år 4000 skal det igjen samles i landet sitt.» Du hadde naturligvis trodd det var noe galt med den mannen.

Dette er likevel hva Bibelen beretter når det gjelder Israelsfolket, og løftet blir gjentatt mange ganger. Og ved at dette er oppfylt er det gjort vitterlig at Gud er Gud, og at han er til å stole på.

Når Herren så nøyaktig oppfyller løftene til Israel, forteller det oss noe viktig: Vi kan også stole på løftene og finne frelsesvisshet. Det som har med Israel å gjøre, har med din og min frelse å gjøre.

Israels framtidshåp er videre knyttet til Messias’ komme, til Jesu gjenkomst. Kongeriket blir opprettet når Kongen kommer tilbake. Da blir det liv av døde i Israel. Først da blir det også en sann fred på vår jord.

Det blir ingen varig fred verken i Midtøsten eller i verden for øvrig før Fredsfyrsten kommer. Jesu Kristi himmelfart skjedde på Oljeberget i Jerusalem. Gud fører nå jødene tilbake til Israels land.

Alt sammen varsler at Jesus skal komme tilbake til Oljeberget, til Jerusalem. Vi lever sannelig i oppfyllelsens tider!

paywall
paywall