ALKOHOL: De aller fleste polit
...
ALKOHOL: De aller fleste politiske partier har etter tur hatt sine «metoo-saker» og det innrømmes åpent at omgang med alkohol er en del av årsaken. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
Hvem er elefanten i rommet?
Del
Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkohol­politikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

I vinter kom det fram flere avsløringer om upassende adferd og seksuell trakassering i landet vårt. I de aller fleste tilfeller var sakene lenket opp mot alkohol og rus.

#Metoo-kampanjen før nyttår satte i gang et skred av meldinger om uønskede hendelser som vårt samfunn ikke kan og bør tolerere.

De aller fleste politiske partier har etter tur hatt sine saker og det innrømmes åpent at omgang med alkohol er en del av årsaken.

At voksne tillitsvalgte tillater seg å gi alkohol til mindreårige er en handling som burde straffeforfølges. Det er jo imot de lover som våre Stortingspolitikere har vedtatt.

Landets regjering ble i februar utvidet ved at Venstre gikk inn i regjeringssamarbeid med Høyre og Framskrittspartiet. Samtidig med regjeringsforhandlingene hadde alle de tre partiene trakassering og uønskede hendelser til behandling. Så alvorlige saker at de tok stor del av plassen i media, framfor budskapet om politiske saker.

En sak som de tre partier ble enig om i regjeringserklæringen er blant annet utvidelse av salgstiden for alkohol. Det er mot bedre viten at en liberaliserer alkoholpolitikken samtidig som en gir skinn av å stramme inn bruk av alkohol i de forskjellige partiers organisasjoner.

DNT Edru Livsstil er glad for at partiene strammer inn på bruken av alkohol på sine arrangement og særlig der unge er tilstede.

Men det bør være et seriøst tankekors at framtredende politisk tillitsvalgte ikke klarer å styre sitt alkoholbruk, og det går ut over deres dømmekraft til skade for unge mennesker som gjerne vil inn i det politiske liv, samtidig som at partiene står for en liberalisering av lovverket.

Man kan også stille følgende spørsmål; hvordan kan folk som ikke ser sine egne sosiale problem relatert til alkohol være i stand til å formulere en god og framtidsrettet alkoholpolitikk. Det blir en spagat der liv og lære ikke henger sammen.

DNT Edru Livsstil vil med dette utfordre de politiske partier til en ny gjennomgang av landets alkoholpolitikk. Den stadige liberalisering vi er vitne til kan ikke fortsette.

Vi må innrømme at elefanten i rommet heter alkohol. Elefanten har fått mulighet for å vokse fordi få tør å ta til orde for at vår kultur forsøples ved bruk av rusmidler.

paywall
paywall
paywall
paywall