NÅR UT: Misjonsskipet Elieser
...
NÅR UT: Misjonsskipet Elieser er fortsatt i rute langs kysten, med over 8.000 besøkende i fjor. Skipet når bredere lag enn de som går på bedehusene. Foto: Dagen-arkiv
Fortsatt på oppdrag
Del
Det er fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere
og kystens befolkning.

De siste ukene har det vært flere artikler i Dagen om Den Indre Sjømannsmisjons underskudd og vei videre. Vi ønsker å komme med våre synspunkter på noe av det som har blitt tatt opp.

Bakteppet er en organisasjon som har vært igjennom mange nødvendige endringer. Den Indre Sjømannsmisjon ble etablert i 1880. På den tiden dro titusenvis på fiske i åpne båter, og mye ressurser ble brukt på å bygge opp dusinvis av fiskarheimer langs kysten.

Det har vært nødvendig å legge om det meste av denne virksomheten etter hvert som norske fiskere ble færre og fikk mer komfortable båter.

Samtidig er det fortsatt behov for kjernen i vår virksomhet; som er å forkynne evangeliet til sjømenn, fiskere og kystens befolkning. Vi har omstilt oss til en ny tid, og har mye verdifullt arbeid som er for verdifullt til å legges ned.

Vi hadde i 2017 over 1.500 kristne møter, en god andel på steder med få alternativer. Vi har misjonsskipet Elieser i rute langs kysten, med over 8.000 besøkende i fjor. Skipet når bredere lag enn de som går på bedehusene.

Vi har fortsatt tre fiskarheimer med både kristne møter og sosialt arbeid; som både fiskere, kystbefolkning og turister setter pris på. I tillegg har vi et nyere arbeid mot mannskapet på cruisebåtene.

I fjor kom 16.000 til våre velferdsstasjoner i Bergen, Stavanger, Ålesund og Oslo. Disse kommer fra hele verden, og mange får med seg bibler på sine egne språk. Vi ser mennesker få nye liv av arbeidet vårt, sjømennene kan komme igjen etter flere år for å takke for det de fikk med seg.

Kontrollkomiteen vår forventet i sin rapport til sommerens Landsmøte en drift i balanse. Den avgående landsstyreformannen viste til at ekstraordinære investeringer var helt nødvendige for fortsatt drift på Elieser (som følge av krav ved 5-års klassifisering) og firskarheimen på Røst. Landsmøtet godkjente Landsstyrets prioriteringer. Samtidig er vi innstilt på at store underskudd ikke kan fortsette. Landsmøtet ga Landsstyret i oppdrag å gjøre endringer i organisasjonen nødvendige for å komme i balanse.

Vi leser i Dagen (23. juni) at det fortsatt er misnøye i organisasjonen etter salget av Oslo Sjømannskirke på Bygdøy. Vi vil minne om at dette gjorde at vi fikk slettet all gjeld i organisasjonen, kjøpte nye eiendommer i Oslo og Bergen, vedlikeholdt skip og bygninger, og har fortsatt penger igjen. Samtidig har vi fortsatt arbeid i Oslo i nye lokaler, med både ukentlige møter og velferdsstasjon for cruisebåtmannskap.

Vi opplevde på Landsmøtet, som mange forkynnere hos oss har gjort ute i kretsene, at det fortsatt er støtte for arbeidet vi gjør. Dette vil vi fortsette i som egen organisasjon, samtidig som vi ser på muligheter for nærmere samarbeid med likesinnede misjonsorganisasjoner. Vi takker for støtten fra misjonsfolket, og vil fortsette å omstille organisasjonen til nye tider for å bidra til å forkynne det gamle evangeliet langs Norges kyst.

paywall
paywall
paywall
paywall