KREVENDE: Arbeidet i barnevern
...
KREVENDE: Arbeidet i barnevernet er krevende. Det innebærer å ta vanskelig avgjørelser nærmest daglig, og det vil alltid være noen som mener at det ble gjort for lite, for sent, eller for mye, for tidlig. Dette arbeidet krever høy kompetanse og erfaring, skriver Svein Harberg og Mette Tønder. Bildet er fra demonstrasjonen foran Stortinget i april. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix
Et barnevern til barnets beste
Del
Barna er det mest dyrebare vi har. Kvalitets- og strukturreformen skal legge til rette for et barnevern som er så godt som mulig, både for de som jobber der og for barna som trenger det.

Høyre og regjeringen er i gang med en kvalitets- og strukturreform for barnevernet for å sørge for at flere barn og foreldre får riktig hjelp til rett tid.

Det har blåst hardt rundt barnevernet de siste årene. Vi har måttet spørre oss selv om det norske barnevernet fungerer så godt som vi ønsker det skal gjøre.

Vi har mye godt barnevern i Norge. Vi har dyktige barnevern­ansatte over hele landet som gjør sitt ytterste for at alle barn og unge som lever under dårlige eller farlige forhold får den hjelpen de trenger.

LES: Departementet skal gjennomgå tvangssaker i barnevernet

Arbeidet i barnevernet er krevende. Det innebærer å ta vanskelige avgjørelser nærmest daglig, og det vil alltid være noen som mener at det ble gjort for lite for sent, eller for mye for tidlig. Dette arbeidet krever høy kompetanse og erfaring.

I dag arbeider mange kommuner godt for å forbedre samarbeidet mellom de ulike fagområdene og kvaliteten i tiltak rettet mot utsatte barn og familier. Men det er samtidig store kvalitetsforskjeller mellom kommuner.

Vi vet at barnevernet har kompetanse­utfordringer, for eksempel i ­undersøkelses- og tiltaksarbeid rettet mot enkelte målgrupper. Mange etterspør nå handling og statlige initiativ som kan bidra til kvalitets- og kompetanseheving i barnevernet.

LES OGSÅ: Ett av fire barn i barnevernet har innvandrerbakgrunn

Barnevernreformen inne­ærer blant annet at vi vil overføre oppgaver fra det statlige barnevernet til kommunene. Dette skal gi kommunene bedre muligheter for tidlig innsats og å utvikle gode lokale tiltak tilpasset barn og familier.

Det er samtidig en risiko for at økt kommunalt ansvar forsterker kvalitetsutfordringene i barnevernet. Reformen skal derfor inneholde tiltak for å heve kvalitet og kompetanse i det kommunale barnevernet, slik at kommunene blir godt rustet til å ivare­ta nye oppgaver.

Mer konkret innebærer det blant annet at vi vil legge bedre til rette for mer praksisnær forskning og utvikling av metoder og tiltak tilpasset kommunale forhold og det kommunale barnevernet. Dette krever at de tiltakene vi prøver ut og utvikler skjer i tett samarbeid mellom kommuner og kunnskaps- og kompetansemiljøer.

LES MER: – Nettverk skjuler barn for norsk barnevern

Vi vil vurdere tiltak for å forsterke oppfølgingen av kommuner hvor risikoen for svikt i tjenestetilbudet er særlig høy. Gjennom tett oppfølging kan enkeltkommuner få bistand til å få på plass nødvendige systemer, ­rutiner og arbeidsformer.

Videre vil vi i samarbeid med universitets- og høyskole­sektoren vurdere utdannings­løpet for­arbeid i barnevernet, med sikte på å videreutvikle grunn- og videre­utdanninger som er godt tilpasset barnevernets kompetansebehov, og som gir bedre muligheter for fordyping og spesialisering.

Barna er det mest dyrebare vi har. Kvalitets- og struktur­reformen skal legge til rette for et barnevern som er så godt som mulig, både for de som jobber der og for barna som trenger det. Høyre vil utrettelig arbeide for et bedre barnevern, et barnevern til barnets beste.

barnevern,barnevernet,barn,unger,foreldre,foreldreansvar,foreldrerett,foreldreretten,debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,synspunkt,meninger,svein harberg,mette tønder,høyre,politikk,regjering,kompetanse,kompetanseheving,barnevernreform,familien,familie,familieliv,familier,rutiner,system,utdanning,videreutdanning