REFORMASJONEN: I likhet med ma
...
REFORMASJONEN: I likhet med mange andre misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn i Norge har NLM videreført denne fantastiske arven fra reformasjonen, og forpliktet seg å leve og lære i samsvar med de lutherske bekjennelsesskriftene. Men hvordan kan vi sikre at det skjer? spør Sakarias Ingolfsson. Bildet er fra NLMs generalforsamling i 2015. Foto: Johanna Hundvin Almelid
En luthersk misjonsorganisasjon
Del
Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Vi i Norsk Luthersk Misjonssamband lærer at den «som ikke bevarer [den felles kristne tro] hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt,» og videre at mennesker «blir rettferdiggjort uten vederlag for Kristi skyld ved troen.»

Med den lærebakgrunnen er det kanskje ikke noen overraskelse at NLMs formål er å bidra til at evangeliet formidles i hele verden. Det uttrykkes i mottoet «Verden for Kristus,» og så langt kan mange kristne være enige. Men det er mer å si enn denne enkle setningen.

NLM lærer at dåpen «er nødvendig til frelse,» og videre at dåpen «virker syndenes forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir den evige salighet til alle som tror det.» NLM lærer at «Kristi legeme og blod i sannhet er til stede og blir utdelt til dem som er med og eter i Herrens nattverd.»

Altså gis Herrens legeme og blod ikke bare til dem som tror, men til alle som eter og drikker. Derfor lærer NLM også at ingen bør gis Herrens nattverd uten å være «prøvet og forhørt på forhånd.» Så hører det også til NLMs bekjennelse at hver morgen og kveld skal «du tegne deg med det hellige kors og si: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.»

Vi lutheranere bekjenner den tro som vi lærer av Skriften alene. Men selv om mange hevder å tro på skriften alene, så læres det likevel veldig mye forskjellig. Det kan være vanskelig å skjelne hvem som lærer rett, og hvem som ikke gjør det.

Derfor er det en velsignelse for oss at vår felles lutherske tro er sammenfattet i det vi kaller de lutherske bekjennelsesskrifter. Det vil si: De tre oldkirkelige bekjennelser, Den augsburgske bekjennelse (CA) og Luthers lille katekisme (LK). Alle sitatene ovenfor er hentet fra disse (Se Ath; CA IV, IX, X, XXIV; LK IV og bønnene).

I likhet med mange andre misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn i Norge har NLM videreført denne fantastiske arven fra reformasjonen, og forpliktet seg å leve og lære i samsvar med de lutherske bekjennelsesskriftene. Men hvordan kan vi sikre at det skjer?

I sommer samles delegater fra hele NLM til generalforsamling i Vestfold. Det skal bli startskuddet på en treårig prosess, hvor det for første gang skal utarbeides felles strategi for alt arbeid i organisasjonen, både i Norge og på misjonsfeltene.

Kanskje det første skrittet kan være å sette seg ned og lese gjennom bekjennelsesskriftene, og slik kjenne hva det er en luthersk organisasjon egentlig lærer. Samme oppfordring kan gis til alle som har sin tilværelse i lutherske kirkesamfunn og organisasjoner. Ja, jeg mener faktisk at alle kristne ville hatt glede og nytte av å lese dem.