GJENNOMTENKT: Det kan nesten f
...
GJENNOMTENKT: Det kan nesten fremstå som om flere av forslagene ikke er gjennomtenkte. Grunnen til at jeg sier det, er at jeg håper at eksempelvis Unge Venstre ikke helt har tenkt gjennom sitt forslag om å innføre fri abort til 24 uker. Kan de virkelig mene dette samtidig som de vet at helsepersonell på norske sykehus nå kan redde barn helt ned i uke 21? spør Solveig Ege Tengesdal. 
 Foto: Lise Åserud, NTB scanpix
Det handler om livet
Del
Dersom ungdomspartienes forslag får gjennomslag i partiene vil det rokke ved menneskets ukrenkelige verdi, slik at begrepet menneskeverd nesten helt vil miste sin mening.

De siste ukene har vi sett stadig flere ungdomspartier ta til orde for en abortgrense som i enda større grad enn dagens grense utfordrer selve tanken om menneskeverdet - menneskets egenverdi. Hva slags framtid går vi i møte dersom menneskets verdi settes i spill?

Listen over ungdomspartier som har satt temaet på dagsorden er lang, og det er ingen hyggelig lesning: Sosialistisk Ungdom har gått inn for å utvide retten til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke. Et enstemmig sentralstyre i AUF foreslo nettopp å utvide abortgrensen til 18 uker.

Noen dager senere foreslo Unge Venstre å innføre fri abort til 24 uker samtidig som begrepet «moralsk verdi» lanseres - og foreslår å sette grensen til når et foster kan føle - ikke overleve. Denne uken ble det kjent at FpU vedtok det samme som AUF på sitt landsmøte i april.

Ungdomspartier skal tas på alvor og er forventet å utfordre vedtatte sannheter i «moderpartiene». Derfor skal også forslagene tas på alvor. Samtidig utfordrer jeg partiene Ap, SV, V og Frp til å gå inn i disse forslagene og debattene med stort alvor. Forslagene gjør i hvert fall meg enda mer motivert til å kjempe for KrFs politikk for et sterkere vern av selve livet - menneskeverdet.

Dersom ungdomspartienes forslag får gjennomslag i partiene vil det rokke ved menneskets ukrenkelige verdi, slik at begrepet menneskeverd nesten helt vil miste sin mening. Forslagene er så radikale at de ikke bare flytter grenser som er til for å beskytte menneskeverdet, men konsekvensen kan bli at disse grensene utraderes fullstendig.

Vi må ikke bare la oss provosere av forslagene, men gå inn i debatten og kjempe mot holdninger som kan oppfattes å gå i retning av å sidestille mennesker med dyr.

Det kan nesten fremstå som om flere av forslagene ikke er gjennomtenkte. Grunnen til at jeg sier det, er at jeg håper at eksempelvis Unge Venstre ikke helt har tenkt gjennom sitt forslag om å innføre fri abort til 24 uker.

Kan de virkelig mene dette samtidig som de vet at helsepersonell på norske sykehus nå kan redde barn helt ned i uke 21? Mener de virkelig at barn som kan overleve selv utenfor mors liv, som selv kan puste, føle og tenke – skal kunne tas livet av?

Jeg velger å tro at forslagene ikke er gjennomtenkt, men er likevel sterkt kritisk til at man kan foreslå så radikale endringer uten å ta innover seg konsekvensene.

Fra KrFs perspektiv går disse forslagene i helt feil retning. Et velbegrunnet motforslag ville være å gi barn i mors liv sterkere rettsvern. For mye har endret seg siden de opphetede abortdiskusjonene på 70-tallet.

Den største og fremste endringen er at legevitenskapen har utviklet metoder for å redde barn som blir født altfor tidlig. Barn som på 70-tallet ble født for tidlig og som ikke kunne reddes, kan nå overleve. Disse barna trenger­ et styrket rettsvern – ikke en ­svekkelse!

KrF kan og skal kjempe mot disse forslagene. Det som gjør Norge til et av de mest inkluderende og gode samfunnene å bo i i verden, er blant annet at tanken om menneskeverdet står sterkt. Jeg tror ikke Norge vil bli et bedre land å bo i, dersom fremtidsbildene som tegnes av ungdomspartiene blir virkelighet.

Det er både interessant og trist å se at de menneskefiendtlige forslagene kommer fra både høyresiden og venstresiden. Det viser tydelig at KrFs stemme i disse debattene ikke bare er sårt tiltrengt, men helt avgjørende for å sikre at menneskeverdet også i fremtiden skal bestå.

Vi kan ikke rope et varsku alene, her trenger vi at flere partier står sammen med oss; Det morbide kappløpet om abortgrensene må stanse.

paywall
paywall