Hvem splitter kirken?
Del
Med stor undring leste vi intervjuet med Sturla Stålsett i Dagen 28.01.2016, hvor han blant annet beskylder dem som står på Bibelens syn på ekteskapet mellom én mann og én kvinne, for å skape kirkesplittelse. Skriftens lære om ekteskapet har gjennom hele historien vært den kristne kirkes lære siden pinsedag.

Om de første kristne leser vi i Apg 2,42: «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» De som holder fast på dette, skaper ikke noen splittelse.

LES: Bekymret for den videre debatten om liturgi

Det som er i mest øyenfallende er at lederen av Åpen folkekirke ikke argumenterer ut fra Skriften for sitt syn på likekjønnet samliv. Det er underlig, for Bibelen er Den norske kirkes (Dnks) basis, Skriften er den normerende norm og Dnks bekjennelseskrifter er avledet norm. Hvorfor siterer ikke Stålsett fra Bibelen? Saken er den at Den hellige skrift taler imot likekjønnet samliv (3.Mos 18,22; Rom 1,27; 1.Kor 6,9–10; 1 Tim 1,10). Følgelig finner han ikke noe støtte for sitt syn i Bibelen.

Vi må konstatere at formannen i Åpen folkekirke omtolker eller ikke bryr seg om hva Skriften sier i dette spørsmålet. Dermed er han i konflikt med Den treenige Gud. Verken Åpen folkekirke eller Bispemøtet mener at dette spørsmålet er kirkesplittende. Følgelig betraktes ikke spørsmålet som et lærespørsmål, men som et adiaforon. Men en sak som Bibelen taler klart om – og avviser – er etter evangelisk-luthersk teologi ikke et adiaforon, men et bekjennelsesspørsmål. Da bør Åpen folkekirke og Bispemøtet bøye seg for Skriften og bekjennelsen, men det gjør de dessverre ikke.

Ett av Dnks bekjennelseskrifter, Confessio Augustana, sier blant annet: «til sann enhet i kirken er det nok å være enig om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene.» Med «evangeliets lære» menes her Kristi lære, det vil si både lov og evangelium. For forkynnelsen av loven er en forutsetning for forkynnelsen av evangeliet. Siden spørsmålet om likekjønnet «ekteskap» bryter med Skriften og bekjennelsen, da er man ikke enige om «evangeliets lære». Følgelig er kirkesplittelsen et faktum etter evangelisk-luthersk lære selv om Åpen folkekirke og biskopene hevder noe annet.

Jesu Kristi sanne kirke er der Guds ord, lov og evangelium, blir forkynt og lært rent og sakramentene forvaltet rett. De som samles om Ordet og sakramentene i hjertes sanne tro, de er Jesu sanne kirke og menighet, sier prof. Carl Fr. Wisløff. Videre slår han fast at den sanne Jesu Kristi kirke sier det samme som Guds ord sier og ikke noe annet. «Om prest, prost eller bisp forkynner noe som er i strid med Guds ord i Bibelen, da er det ikke Jesu Kristi kirke som taler. Nei, da taler den falske kirke. Luther kalte den ‹løgnkirken›. Den har fulgt den sanne kirke som en skygge hele tiden, det er akkurat som Kain og Abel, sier Luther.» (Fra boka «Fullfør din tjeneste»)

La oss merke oss hva Confessio Augstana artikkel 28 sier om biskoper: «Men når de lærer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet, da har menigheten en befaling fra Gud som forbyr å lyde dem ….» Følgelig vil den sanne Jesu Kristi kirke holde seg til hva Guds hellige ord sier og forkaste det Åpen folkekirke og biskopene sier i dette spørsmålet, for det er vranglære som fører til utelukkelse fra Guds rike.

LES OGSÅ: – Ikke vi som splitter kirken

At Stålsett beskylder oss som holder fast ved Skriftens autoritet og bekjennelsen for å skape splittelse, er å snu saken på hodet. Det er alltid de som kommer med en ny lære, som bryter med Skriften og bekjennelsen, som skaper kirkesplittelse.

Stålsett hevder at han må følge sin overbevisning i denne saken. Men den overbevisningen kan han umulig ha fra Skriften. Nylig avdøde cand. theol. Hans Erik Nissen har sagt: «Er vi ikke i våre hjerter og sinn tro mot Guds ord uten reservasjoner og forbehold, så overlater Gud oss til oss selv, slik at vi leser inn i hans ord det som vår følelse, fornuft eller vilje gjerne vil skal stå der.» (Fra boken: «Mellem liv & død») Å gå inn for vigsel av enkjønnede par mot Skriftens lære, avspeiler ubibelske tanker, følelser, fornuft eller vilje som ikke vil underordne seg og bøye seg for den hellige Gud.

* Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - og følg også debatten på våre Facebook-sider *

Les også: