FORSONING: Jesus som Frelser o
...
FORSONING: Jesus som Frelser og Forsoner har mistet sin egentlige mening i den nye troen. For med en snill gud trenger vi ingen av delene, skriver Bjørn Skauen. Foto: Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto
En ny «kristen» tro
Del
En ny form for kristentro har sett dagens lys. Gud er ikke sentrum i denne troen. Mennesket er sentrum. Den nye troen taler om Gud, men denne gud er til for menneskets skyld. Gud er ikke lenger Gud om alle mann var døde. Gud er ikke lenger Gud. Gud er redusert til en gud som lever på menneskenes premisser.

* Her kan du lese flere artikler og debattinnlegg om tro

-----

Gud i denne troen er nådig. Men ikke nådig slik Bibelen taler om. Guds nåde i Bibelen har med syndenes forlatelse å gjøre. At Gud lar nåde gå for rett for Jesu skyld. Gud viser nåde mot den som bekjenner sin synd og vender om. Nåde i denne nye troen betyr at gud er snill mot synderen og har forståelse for hans feil og mangler. Vi mennesker har mer enn nok å stri med, om vi ikke også skal stå ansvarlig for synd. Ordet «synd» må ikke lenger nevnes.

Jesus som Frelser og Forsoner har mistet sin egentlige mening i den nye troen. For med en snill gud trenger vi ingen av delene. Vi trenger ikke forsones. Kjernen i evangeliet, Jesu død som soning for våre synder har mistet sin mening. Jesus er et strålende forbilde, som vi bør følge etter beste evne, men han er ingen Frelser. Kristen tro er redusert til moral.

Vi må ikke omvende oss, og trenger ikke hjelp til å leve et hellig liv, enda det er det Jesus forkynte. En representant for den nye troen, for øvrig prost, sa på et offentlig møte forleden at kirkens oppgave er «å gi folk aksept for det livet de lever».

Den svenske forfatteren David Thurfjell kaller det som har skjedd «en sakralisering av individets rett». Vi hører fra alle hold «jeg har rett til» og «jeg har krav på». Og på spørsmålet «Hva er hellig for deg?» svarer stadig flere: «Menneskeverdet, familien og vennene». Ikke Gud.

Biskop Halvor Nordhaug sa nylig at «dagens nordmenn vet stadig mindre om hva kristendom er.»

 Hvem har sviktet? Magnus Malm har dessverre rett i at det ikke er verden som sekulariserer kirken, men kirken som sekulariserer verden.

Magnus Malm og Martin Luther  

Hvorfor? Fordi den nye troen forkynner et annet evangelium. Av frykt for ikke å være inkluderende og tidsriktig forkynnes «gjør porten vid», med en åpenbar omtolking av salmen. Omtolking lærer ikke nordmenn hva kristendom er, om det klør aldri så godt i øret.

«Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet», skrev Herrens apostel.

Hva annet kan vi si enn «Herre, forbarm deg!»

Les også:

Dømt til pisking for å ha drukket nattverdvin

Blir alt rettferdig til slutt?

Lei for manipulering og svermeri

Troskap mot frelsesbudskapet

Mener kirke og bedehus utfyller hverandre  

kristen,tro,dagensdebatt.no,kristentro,sekularisering,bjørn skauen,bibelen,guds ord,nåde,frelse,jesus,halvor nordhaug,magnus malm