Svar til «anonym kristen mann fra Oslo»
Del
Vi kjenner kort og godt ikke igjen noen av de påståtte historiene om råd han skulle ha fått og måten det skulle vært gjort på.

Jeg er bror til «anonym kristen mann fra Oslo» som stod frem i Dagen 20.05. Jeg er veldig forundret og synes det er tragisk hvordan han kan gå ut i media i den hensikt å fordreie historier slik at de får en annen mening enn det som var opprinnelig.

LES: – Det ble mye kontroll av privatlivet

Min bror, en annen nær venn og jeg var ofte sammen, og vi delte et nært og godt fellesskap hvor vi hadde en stor åpenhet overfor hverandre. Vi er derfor to som er involvert i denne kommentaren.

Vi kjenner godt til at min bror selv ønsket råd noen ganger fra lederskapet i noen saker. Dette har han uttrykt at han har vært meget takknemlig for mange, mange ganger.

Vi kjenner godt til alle disse eksemplene min bror tar opp i sitt innlegg, da alt dette var saker vi snakket veldig åpent og fortrolig rundt. Alle eksemplene mangler viktige opplysninger som ville gitt et annet bilde av hver situasjon.

Når det gjelder den episoden han nevner om at han skulle bli forsøkt overtalt til å omvende seg, var vi selv tilstede når dette skulle ha skjedd. Dette foregikk på ingen måte slik han her fremstiller det.

Det var riktignok et vennepar av oss tre, som gav han et ord de opplevde de hadde fått for å dele med ham.

LES OGSÅ: – Det kan koste alt å gå Guds vei

Men min bror og vår venn, som i utgangspunktet var åpen og fortrolig, forandret seg mer og mer, og til slutt gikk han ut av menigheten. Det synes vi var trist, og vi savner ham.

I de siste årene merket jeg som bror at han forandret seg, og ble etter hvert nesten ugjenkjennelig for meg, noe som har vært veldig vondt å oppleve.

Etter at han sluttet i menigheten har han til min store fortvilelse også gjengitt situasjoner uriktig overfor familie/bekjente. Dette synes vi er så trist og dårlig gjort. Selv om jeg som hans bror valgte å bli igjen i menigheten da han oppmuntret meg til å melde meg ut, så synes jeg ikke det er riktig at han skal gjøre det vanskelig for meg, men heller respektere mitt valg.

LES MER: – Vi måtte bekjenne negative tanker

Vi kjenner kort og godt ikke igjen noen av de påståtte historiene om råd han skulle ha fått og måten det skulle vært gjort på.

På grunn av min brors oppførsel har det blitt vanskelig for meg å ha kontakt med ham. Grunnen til dette er at hvis jeg deler noe med ham, så kommer alt tilbake i en helt annen utgave og gjengivelsen av saker blir helt uriktig – akkurat slik vi opplever i hans innlegg.

Med hilsen bror, samt en tidligere nær venn

sannhetens ord bibelsenter,sannhetens ord,debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,tro,kristenliv,trosliv,menighetsliv,menighet,lukket,anonym,ekstremisme,religion,kristendom,kristentro,kristendommen,kristen,kristne