Foto: Cornelius Poppe / NTB sc
...
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Solvik-Olsen: veienes redningsmann?
Del
Fylkeskommunene sitter igjen med valget om å kutte bevilgningene til skole, kollektivtrafikk, tannhelse og andre oppgaver, eller satse på veivedlikehold.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen påstår at forfallet på veiene går ned, før han omtaler mitt forrige leserbrev som «useriøst». Men hvem er det i så fall som er useriøs, når Solvik-Olsen prøver å omtale seg selv som hele veinettets redningsmann?For det er et stort og voksende vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Jeg har tidligere vist til regjeringens forslag om hva fylkene skal ha å rutte med til neste år. Jeg kunne også vist til at svært mange fylker tidligere har fått reduksjoner under denne regjeringen. Fylker med mye fylkesveg. Mange tror at pengene fylkene får til veg kommer fra samferdselsdepartementet. Men de kommer i hovedsak ikke derfra. De kommer fra kommunaldepartementet.

Bare en bitte liten andel kommer fra samferdselsdepartementet sine budsjetter. Fylkene bruker mye, mye mer enn hva Solvik-Olsen gir over sine budsjetter på veg. Å da skryte av hva man har gjort med vedlikeholdsetterslepet på riksveg, når jeg etterlyste vilje til handling for fylkesvegene, er å strekke det langt.

Ikke nok med det. Solvik-Olsen fortsetter å tøye sannheten. Det er visstnok «den beste kommuneøkonomien på 20 år». Om det hadde vært riktig for alle kommuner når man tar inn alle de nye oppgavene de har fått de siste 20 årene, så hjelper jo ikke det fylkeskommunene. At for eksempel Oslo, som både er kommune og fylke med sine 1,2 km fylkesveg, har fått mye mer penger, hjelper jo ikke med å redusere etterslepet på de andre fylkenes sine 44000 km fylkes veg. Kommunene og fylkeskommunegjelda har for øvrig aldri heller vært større.

Fylkeskommunene sitter igjen med valget om å kutte bevilgningene til skole, kollektivtrafikk, tannhelse og andre oppgaver, eller satse på veivedlikehold. Det er det som er sannheten når statsråden forteller om hvor mye disse skal ha fått gjennom «rammetilskuddet» for å løfte vedlikeholdet, og at kommuneøkonomien aldri visstnok skal ha vært bedre.

Rammetilskuddet skal jo betale nesten alt. For de fleste fylker har det under denne regjeringen vært minusoppgjør. Da må gjerne Solvik-Olsen prøve seg på en fortelling om hva denne regjeringen har gjort med riksvegene på bakgrunn av forrige regjering sin plan. Det kan se bra ut. Men det må Solvik-Olsen takke den rødgrønne regjeringen for. Det hjelper uansett ikke den nedkjørte fylkesvegen. Finn frem spaden, statsråd!