NARKOTIKA: Resultatet av bagat
...
NARKOTIKA: Resultatet av bagatelliseringen og de enkle løsningene som brer seg i ungdomspartiene er en økt aksept for narkotikabruk og mer narkotika i nabolagene våre, skriver Nikolai Berglund Skogan. Bildet er fra en støttemarkering for overdoseofre utenfor Stortinget. Foto: Ola Haram, NTB scanpix
Nei til liberal narkotikapolitikk
Del
Resultatet av bagatelliseringen og de enkle løsningene som brer seg i ungdomspartiene er en økt aksept for narkotikabruk og mer narkotika i nabolagene våre.

Det er urovekkende at de narkotikaliberale har klart å bevege nesten hele det politiske landskapet mot en politikk som vil medføre til store konsekvenser for det norske samfunn. Når det er flere som taler for legalisering, avkriminalisering og depenalisering, så er det viktig å minne om at disse løsningene vil medføre til flere problemer enn den vil løse.

I Unge Høyre har de nylig vedtatt å legalisere cannabis noe som både FpU og Unge Venstre er for. Konsekvensen av legalisering viser flere negative faktorer som vi er redd for vil ramme Norge hvis vi skal vedta å legalisere cannabis. I staten Colorado, så ser vi nå at bilkjøring i påvirket tilstand og akuttinnleggelser som følge av psykiske problemer har økt i takt med omfanget av legaliseringen.

Ronald Brooks har jobbet 42 år som narkotikapoliti i USA. Han har ledet National Narcotic Officers’ Association Coalition i en årrekke. Han sier at fordi marihuanaen på markedet nå er så sterk så, ser vi mange psykotiske tilfeller med ekstrem vold. Vi trodde aldri vi skulle se vold knyttet til marihuana, men vi kan knytte både drap og familievold til paranoide psykotiske hendelser. Erfaringene fra USA viser farlige konsekvenser som også kan forårsakes i Norge hvis Norge går inn for å legalisere.

Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Venstre har dannet flertall for å avkriminalisere narkotikaforbruk. Avkriminalisering betyr at man ikke kan få anmerkning på rullebladet og fengselsstraff. Argumentasjonen er at man skal hjelpe fremfor å straffe noe som jeg er enig når det kommer til de tunge rusmisbrukerne som sliter. Men for de unge, nye og de som bruker cannabis som ikke er tunge rusmisbrukere, så skal de få straff.

Det er viktig å sende tydelige signaler til ungdommen og det de skal få vite er at det vil straffe seg ved bruk av illegale narkotiske stoffer som cannabis. Avkriminalisering vil skape mer aksept for bruk av cannabis og det vil sørge for at flere vil tørre å bruke cannabis.

Depenalisering er også et tiltak som er blitt tatt frem. Det betyr at man i økende grad bruker alternative reaksjoner til straff, men at bruk og besittelse fortsatt ligger i det strafferettslige som betyr at man kan få anmerkning på rullebladet og fengselsstraff.

For de som måtte være for depenalisering, så burde de stille seg spørsmålet hvor mye mindre straff skal en få for å bli tatt for bruk av cannabis? Allerede i dag bruker vi mange alternative reaksjoner til straff som tilbud av ruskontakt, det legges opp til ulike narkotikaprogram hvor målet er å bli rusfri, konfliktråd og mer. Bildet av batongpoliti og «krig mot narkotika» har ikke rot i den norske virkeligheten, det er bare unntaksvis at strenge straffesanksjoner blir brukt mot ungdom etter narkotikabruk.

Resultatet av bagatelliseringen og de enkle løsningene som brer seg i ungdomspartiene er en økt aksept for narkotikabruk og mer narkotika i nabolagene våre. Det burde ringe en klokke for ungdomspartiene når leger og rusfeltets samarbeidsorgan advarer mot legalisering og avkriminalisering. Alle er enige om å begrense hvor lett det er å få tak i alkohol fordi vi vet at det er sammenheng mellom tilgang, bruk og misbruk - det samme gjelder narkotika.

paywall
paywall