UNGDOM: Operasjon Dagsverks pr
...
UNGDOM: Operasjon Dagsverks prosjekt «Med lik rett» er av, med og for ungdom – for en hverdag der ungdom bestemmer over sitt eget liv. Fordi det er en menneskerett, skriver Patricia Katee. Illustrasjonsbilde. Foto: Yayimages.com
Seksuelle og reproduktive rettigheter
Del
Årets Operasjon Dagsverk-prosjekt «Med lik rett» skal gjennom kunnskap, kampanje og kommunikasjon sørge for at ungdom i Argentina, Chile og Peru kan uttrykke kjærlighet og bestemme over egen kropp og seksualitet.

Det er ikke alle som tenker på det, men forelskelse, kjærlighet og sex handler også om menneskerettigheter. Disse rettighetene kalles for seksuelle og reproduktive rettigheter.

Respekt for seksuelle og reproduktive rettigheter er et grunnleggende vilkår for å kunne leve et godt liv.

Seksuelle og reproduktive rettigheter bidrar til trygge kjærlighetsforhold og en tilfredsstillende seksualitet bygget på respekt, uten vold og skade.

En manglende ivaretagelse av seksuelle og reproduktive rettigheter koster ungdom liv og helse, og påvirker deres mulighet til å bidra til samfunnets utvikling med sine evner og ressurser.

Mangel på kunnskap og prevensjon fører til omfattende tenåringsgraviditet som hindrer unge jenter i å fullføre skole og utdanning.

Komplikasjoner etter utrygg abort rammer først og fremst fattige unge jenter, og er en viktig årsak til en høy mødredødelighet i både Chile, Peru og Argentina.

Diskriminerende lover og holdninger fører til at titusenvis av mennesker utsettes for trakassering og vold fordi de elsker en person av samme kjønn.

Ved hjelp av midlene fra Operasjon Dagsverk skal Amnesty gi flere hundre ungdomsledere en grundig opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter.

Ungdomslederne skal i sin tur lære opp andre ungdommer. Disse ungdommene skal i sin tur ta ansvar for å spre kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter videre i samfunnet gjennom kampanje, og kommunikasjon påvirkningsarbeid.

Prosjektet skal ikke bare nå ut til ungdommene som deltar, men kunnskap og ferdigheter skal hele veien deles og spres til stadig nye ungdommer, slik at en hel generasjon ungdommer i Argentina, Chile og Peru får en bedre mulighet til å ivareta en grunnleggende rett til liv og helse, og til personlig vekst og utvikling.

Operasjon Dagsverks prosjekt «Med lik rett» er av, med og for ungdom – for en hverdag der ungdom bestemmer over sitt eget liv. Fordi det er en menneskerett!

Amnesty International oppfordrer derfor alle til å støtte dette viktige prosjektet på OD-dagen 29. oktober.