Shoaib Sultan er Frispark-spal
...
Shoaib Sultan er Frispark-spaltist i Dagen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Dagen og Shoaib Sultan
Del
Med engasjementet av Shoaib Sultan som spaltist, går Dagen foran med et flott eksempel på en kristen holdning til mennesker med en annen tro.

Jeg hørte det først på NRK Dagsnytt at Dagen tapte store penger på abonnenter som sa opp avisen på grunn av engasjement av en muslimsk spaltist. Det førte til at jeg fluksens gikk inn på Dagens nettsider og registrerte meg som ny abonnent.

Det vil jeg oppfordre andre til også å gjøre!

Senere leste jeg artikkelen til Johannes Kleppa, « Shoaib Sultan- Bibelen og Koranen.»

Som kristen er det ikke vanskelig å være enig i Kleppas argumentasjon og analyse av Sultans artikkel. Men jeg blir både oppgitt og lei meg som kristen av Kleppas kommentar innledningsvis «… har eg aldri forstått poenget med å ha ein profilert muslim i denne spalta

Kleppas kommentar minner meg om «gamle» Dagen, før Selbekk. Den gang var avisen nærmest et sekterisk organ for en svært konservativ kristendomsforståelse med lite rom for andre stemmer.

Abonnentene som nå har forlatt avisen, representerer også disse miljøene. Det er trist når troende mennesker mister evnen eller viljen til å lytte til andre stemmer enn sine egne. Det er slike holdninger som skaper konfliktene i verden vi nå om dagen er vitne til.

Redaktør Selbekk har maktet å bevare Dagens tydelig konservative, kristne profil uten å lukke øyne og ører for andre tanker og impulser. Engasjementet av Sultan er bare ett av mange eksempler på dette.

Ingen kan med troverdighet mistenke Selbekk for å være mer enig med Sultan enn med Kleppa i angjeldende artikkel. Likevel våger han og Dagen å slippe til slike perspektiver også. Det står det respekt av og er uttrykk for en sunn kristen holdning til andre mennesker og deres tro og verdier.

Jeg ser fram til å lese både Dagen og Sultan fremover og vil utfordre Kleppa og andre konservative kristne kommentatorer til å fremføre sine synspunkter modig og tydelig – samtidig som de våger å lytte også til andre stemmer.

Les også: