Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Fotolia
Hva sier Bibelen om kvinnelige prester?
Del
Bjerke mener at forbudet for kvinner mot å undervise menn i 1.Tim 2 er tidsavgrenset, slik som en del andre formaninger er tidsavgrenset.Problemet er bare at konteksten gjør det klart at forbudet mot at en kvinne skal undervise en mann nettopp ikke er tidsavgrenset.

I synspunkt i Dagen 30.11 . argumenterer Marthe Kristine Østerud Bjerke for kvinnelige prester. Hennes artikkel er et tilsvar på et innlegg fra Ove Sandvik, og selv om vi tror at Sandvik kan svare for seg selv, ønsker vi å kommentere noe av det hun skriver.

Les innlegget her: Kvinnelige prester

Mens det er flere ting som kunne vært kommentert ved Bjerkes innlegg, vil vi fokusere på hennes argumenter for kvinnelige prester, som vi mener ikke er holdbare. Bjerke mener at forbudet for kvinner mot å undervise menn i 1.Tim 2 er tidsavgrenset, slik som en del andre formaninger er tidsavgrenset.

Problemet er bare at konteksten gjør det klart at forbudet mot at en kvinne skal undervise en mann nettopp ikke er tidsavgrenset. I de to neste versene etter forbudet i vers 12 begrunner Paulus sitt forbud. Mens Bjerke hevder at begrunnelsen for dette forbudet var en mulig spredning av gnostiske lære blant kvinner (noe det ikke står noe som helst om i bibelteksten), forklarer Paulus forbudet med noe som ikke er tidsavgrenset eller kulturelt, nemlig skapelsen og syndefallet.

Fordi mannen ble skapt først og fordi det var kvinnen som først syndet, så skal kvinnen ikke undervise mannen, argumenterer Paulus. Forbudet mot å undervise menn var heller ikke bare begrenset til menigheten der Timoteus virket, det var noe som Paulus lærte «i alle de helliges menigheter» (1.Kor 14:33–34).

LES: Den gang da, men ikke her og nå?

Bjerke fortsetter med å argumentere for kvinnelige prester ut fra at Priskilla sammen med Akvilas underviser Apollos i Apg 18:26, og at det var kvinner som først kom med vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse, til disiplene. Bjerke overser derimot at ingen av disse tilfellene skjer i en menighetssamling, og det er nettopp der forbudet er satt (1.Kor 14:33–34).

Ifølge Kol 3:16 er vi alle (også kvinner) kalt til å lære og formane hverandre. Dette kan derimot ikke være ment som direkte motsigelse av det Paulus har skrevet andre steder, inkludert at en eldste må være «en kvinnes mann». Dette forbudet mot å undervise menn gir også mening i lys av Paulus sin lære om at kvinner skal underordne seg sine menn (Ef 5:22–33). Bjerke mener vel ikke også at disse bibelversene er tidsavgrenset? Det kan også være nyttig å påpeke at det synet Bjerke argumenterer for bryter med det meste av kirkehistorien.

Kvinner har svært mye å tilføre i våre menigheter. Hvis Gud er god, vil hans bud være gode for oss. Gud vil ikke hindre sine barn å tjene Ham. Kristi kropp trenger hvert eneste lem med alle gavene som enhver er gitt. Vi trenger kvinner som evangeliserer, lovsynger og underviser andre kvinner. Men vi kan ikke gå på kompromiss med Guds bud. Og dersom en kvinne utenom en menighetssamling kommer med en bibelsk formaning til en mann så er han selvsagt kalt til å underordne seg her, slik Paulus sier at vi skal underordne oss hverandre i Kristi frykt (Ef 5:21). Som kristne er vi kalt til å følge Guds ord, også i de forbudene som er mindre populære i dagens kultur. Det tror vi at Bjerke også ønsker, og vi håper at dette innlegget kan være med på å tydeliggjøre Bibelens lære om mannens og kvinnens rolle.