TILTREKNING: Vi har erfart at
...
TILTREKNING: Vi har erfart at sjelesorg på et klassisk kristent grunnlag gir mot og trygghet til å kunne snakke sant om livet, erkjenne egne følelser og få nåde til endring i livet. Vi erfarer at det er mange veier inn i homofili, den homofile tiltrekning kan variere fra person til person, og det finnes mange forskjellige muligheter til å håndtere homofile følelser på, skriver Jens Fredrik Brenne. 
 Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
Støttes trosbekreftende sjelesorg?
Del
Den nye liturgien bygger etter min forståelse indirekte på at homofili er medfødt. Store deler av befolkningen synes i alle fall å ha kjøpt en slik forklaring. Men spørsmålet er om en slik forståelse holder mål.

Vi står nå foran et kirkemøte der liturgi for vigsel av likekjønnede skal vedtas. Etter hva jeg kan forstå bygges en slik liturgi på en forståelse av at homofilt samliv er like naturlig og ønskelig som heterofilt samliv og at det er teologiske grunner for dette.

Er det dekning for et slikt vedtak? Kirkepolitisk er det dekning for et slikt vedtak. Men etter hva jeg kan se er det ingen smutthull i Bibelen som gir grunnlag for et slikt vedtak. Man har riktignok laget en teologi som gir rom for en slik tolkning.

LEDERARTIKKEL: Den siste ekteskapssøndagen

Men da har man brutt med vanlige prinsipper for eksegese. Vanligvis bygger kristen teologi på eksegese av Bibelen, men her brukes teologi til å nytolke tekstene.

Århundrelang forståelse av en bibeltekst kan selvsagt nytolkes, men da må man vise at gammel vedtatt tolkning ikke holder. Etter mitt skjønn gjør ikke den nye teologi dette. Man setter bare tilside årtusenlang forståelse av for eksempel 1. Mos 1–2 og Matt 19,4–12 og kommer med en ny teologi, som omtolker tekstene slik at de tilsynelatende gir rom for homofilt samliv (se Samlivsutredningen).

Skapelsesberetningen omtolkes og det hevdes at den gir rom for homofil kjærlighet, enda den handler om en heterofil skapelse, om hvordan Gud har planlagt skaperverkets blomstring og utvikling.

Den nye liturgien bygger etter min forståelse indirekte på at homofili er medfødt. Store deler av befolkningen synes i alle fall å ha kjøpt en slik forklaring. Men spørsmålet er om en slik forståelse holder mål.

Det står sterke politiske krefter bak en slik påstand med krav om etterlevelse. I 2006 samlet 29 homofile seg i Yogyakarta der de formet en uttalelse hvor de påstår at homofiles rettigheter er deres fødselsrett (birthright). Menneskerettighetene sier at mennesker er født frie og med samme menneskeverd.

De bruker altså Menneskerettighetenes tale om fødselsrett som en brekkstang for sine rettigheter. Deretter har de krevd at disse «rettighetene» kalt Yogyakarta Principles må implementeres i de enkelte lands lover. Så langt jeg kan forstå er ikke disse Principles blitt godkjent av FN .

LES: «Ikke vedta liturgien»

Nestleder i Møre bispedømme, Therese Utgård , som er lege, mente i VL 31. oktober 2016 at årsaker til homofili var henne revnende likegyldig, men at det var like medfødt som eventuelt rødt hår. Dette kalles essensialisme, populært sagt, «født sånn». Denne forklaringen på homofili har festet seg blant mange.

I de homofiles tidsskrift Blikk var det i 2011 et intervju med en ny leder. Intervjueren sier: «Jeg har lest LLHs prinsipprogram, og der står det at ‹ens seksualitet kan endre seg og må betraktes deretter›. Den gang jeg var homopolitisk aktiv ville kristne reorientere oss, og vi sa at det ikke gikk. Nå er reorientering nærmest programfestet i LLH.»

Bård Nylund svarer: «Vi var opptatt av essensialismen så lenge vi ble diskriminert. Den strategien var vellykket. Nå som rettighetene er på plass, og samfunnet muligens har endret seg noe, kan nok noen oppleve at ens liv har mange aspekter.»

Nylig har det kommet en grundig forskningsrapport som systematisk har undersøkt alle tilgjengelige vitenskapelige rapporter om «Sexuality and Gender». De kommer fram til åtte punkter som blant annet fastslår at homofili ikke er medfødt, men at homofil seksualitet kan forklares ut fra biologiske, psykiske og sosiale funn. Denne rapporten slår også fast at det heller ikke finnes noen enhetlig beskrivelse eller definisjon på hva homofili er.

Denne nye og meget viktige rapporten kan leses både på engelsk, tysk og spansk: «The New Atlantis. Special Report. Sexuality and Gender. Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences.» http://www.thenewatlantis.com/publications/executive-summary-sexuality-and-gender

LES OGSÅ: Lite homonettverk snudde kirken

For å illustrere at det ikke er noen enhetlig forståelse av hva homofili er, kan man bare se hva det står om Sex Gender på Facebook, og så vil det dukke opp over 50 forskjellige kjønnskategorier. Og i TV-serien Skam omtales homofili, bifili og pan-seksualitet i samme åndedrag.

På denne bakgrunn bør Kirkemøtet avstå fra å vedta en vigselsliturgi for homofile. Jeg vil i denne sammenhengen stille et spørsmål som i sin tid ble rettet til Jesus: «Med hvilken fullmakt gjør du dette? Og hvem har gitt deg denne fullmakten?» (Se Mt 21,23)

Til Helhet er en paraplyorganisasjon for mange organisasjoner i Den norske kirke , men også for frikirker. Til Helhet søker å gi hjelp til de som strever med uønskede homofile følelser. Ut fra vår erfaring kan vi si at det er nyttig å bearbeide tidligere erfaring kombiner med forståelse av hva kjønnsidentitet er.

Vi gir trosbekreftende sjelesorg basert på autonomi og grunnleggende etiske retningslinjer. Ut fra samarbeid med andre europeiske organisasjoner vet vi at det er mange som selv søker og får slik hjelp. Mange med homofile følelser kan berette om hva grundig terapi har betydd og hva omvendelse til Jesus Kristus har betydd for endring av livet og relasjoner til motsatt kjønn.

Vi har erfart at sjelesorg på et klassisk kristent grunnlag gir mot og trygghet til å kunne snakke sant om livet, erkjenne egne følelser og få nåde til endring i livet. Vi erfarer at det er mange veier inn i homofili, den homofile tiltrekning kan variere fra person til person, og det finnes mange forskjellige muligheter til å håndtere homofile følelser på. Medvandrere som selv har slike følelser kan være de beste rådgivere og veiledere.

DEBATT: Hva homobevegelsen kan lære oss

Vi møter imidlertid motstand i kirken. Vi vet at biskop Atle Sommerfeldt anklager Til Helhet for å legge byrder på mennesker som sliter med livene sine. Samtidig mener han at Til Helhet holder mennesker fast i en feil forståelse av Skrift og Bekjennelse.

Videre oppfordrer han Til Helhet til å hjelpe homofile inn i forpliktende ekteskap som er i samsvarer med deres seksuelle legning. Dette vil jeg kalle homobekreftende sjelesorg.

Disse påstandene er alvorlige, og vi i Til Helhet har tilbakevist disse i brev, som også er sendt til biskop Helga Byfuglien . Siden slike anklager ikke ble avvist satte jeg meg derfor fore å fullføre masterstudier i Klinisk sjelesorg ved å skrive en oppgave om «Hvordan gi sjelesørgerisk hjelp til kristne menn som strever med homofile følelser». Denne oppgaven viser hvordan god og forsvarlig sjelesorg kan utføres overfor den som søker slik hjelp ut fra egen tro og overbevisning.

Jeg har orientert biskop Atle Sommerfeldt om denne oppgaven, men han fastholder beskyldningen mot Til Helhet, og de organisasjoner som står bak; Normisjon , Misjonssambandet , Laget , Ungdom i Oppdrag , Indremisjonsforbundet , Frikirken og Det norske Misjonsforbund , Kontaktutvalget for Pinsebevegelsen . Jeg synes dette er meget beklagelig og er lite lovende med hensyn til fremtidig samarbeid i kirken.

Når man så får vite i media at for eksempel Malta har laget en lov som forbyr å hjelpe mennesker til endring av homofili, begynner dette å bli en trussel både mot mennesker som strever og mot de som ønsker å hjelpe.

Slike meldinger kan bli en trussel mot sjelesorg og terapi som tar sikte på å hjelpe sårbare medmennesker. Riktignok synes denne loven å bygge på en feil forestilling om at noen vil endre homofile. Men bare det at en europeisk nasjon kan lage en slik lov er urovekkende.

Problemet i Norge i dag er at unge mennesker som av forskjellige grunner strever med homofile følelser, har vanskeligheter med å finne noen som kan hjelpe. Det synes å være tabu å snakke om årsaker til homofili, for de skal jo bare hjelpes til å leve ut sin legning.

LES MER: Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

Psykiatere har til og med forbud mot å gi hjelp på dette området, fordi homofili ikke er noen diagnose. Godt er det at det ikke er en diagnose, men å hindre medmennesker å få bearbeidet sin sjelelige, psykiske og relasjonelle vanskeligheter på det seksuelle område er foruroligende..

Jeg vil derfor be biskop Atle Sommerfeldt om offentlig å bekrefte om trosbekreftende sjelesorg støttes av han og Den norske kirke? Jeg vil også be om at han gir en definisjon på homofili. Med hvilken fullmakt kan han være med på å endre kirkens liturgi og åpne for kirkelig vigsel av likekjønnede?

debatt,psykisk helse,helse,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,kronikk,kristenliv,kristentro,homofili,jens fredrik brenne,til helhet,homofile,vigsel av likekjønnede,likekjønnet ekteskap,homofilt samliv,kirken,den norske kirke,dnk,kirkeliv,menighetsliv,kirkepolitikk,yogyakarta,fn,therese utgård,møre bispedømme,llh,bård nylund,kirkemøtet,atle sommerfeldt,helga haugland byfuglien,normisjon,nlm,imf,frikirken,ungdom i oppdrag,laget,det norske misjonsforbund,kontaktutvalget for pinsebevegelsen,pinsebevegelsen