VEKST: Vi er allerede i ferd m
...
VEKST: Vi er allerede i ferd med å passere Åpen Folkekirke i medlemstall, og flere finner sammen i regionale grupper og fellesskap, skriver Svein Granerud. Bildet er fra stiftelsen av Frimodig kirke i mars. 
 Foto: Lars Akerhaug
Frimodig kirke?
Del
Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

«Individualisme», «fraksjoner» og «oppdeling» er stikkord i Jan Roald Dahlstrøms artikkel om kirkesituasjonen i Dagen 13/9. Dahlstrøm løfter fram den krevende situasjonen bibeltro kristne ble satt i etter kirkemøtets vedtak om samkjønnet vigsel. Han er opptatt av at både «kirke-kristne» og «bedehus-kristne» kjenner seg hjemløse, og spør om kristne ledere nøyer seg med å protestere for all verden, men følger med på ferden.

Den situasjonen Dahlstrøm beskriver er gjenkjennelig. Likevel bør vi holde fast at alvoret er størst der hvor en tok ansvaret for at det er åpnet for en ny lære og praksis i kirken. De som bærer ansvaret for at vår kirke kan velsigne en samlivsform som Guds ord sier nei til, bør vi omslutte med forbønn og utfordre til ny gjennomgang av sine argumenter.

Så har Dahlstrøm rett i at den fragmentering som skjer når kristne med det klassiske syn velger ulik tilhørighet, er en utfordring. Noen melder seg ut av Dnk og inn i andre trossamfunn. Både ImF, NLM og Normisjon Agder har opprettet egne trossamfunn. For noen er Frikirken og DELK et alternativ, mens andre søker alternative felleskap innenfor Dnk. Vi som ferdes landet rundt vet noe om den smerte og uro som mange opplever i sin egen kontekst.

I denne sammenheng vil jeg begrense meg til å gi en respons på vegne av Frimodig kirke, som Dahlstrøm også har kritiske spørsmål til. Da Frimodig kirke ble opprettet for et halvt år siden, var det som et nettverk som vil gi støtte og veiledning til dem som velger å bli værende som medlemmer i Dnk.

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken. Om dette kan en ha ulike oppfatninger, men det er uansett en utfordring og en oppgave å bidra til at en ikke seiler videre under bekvemmelighetsflagg, men våger være lys og salt i den kirke en fortsatt tilhører.

Frimodig kirke ønsker både ansatte og frivillige velkomne i et nettverk hvor vi vil stå sammen om den bekjennelse vi er forpliktet på, og den trofasthet mot Guds ord som vi er opplært til. Vi er allerede i ferd med å passere Åpen Folkekirke i medlemstall, og flere finner sammen i regionale grupper og fellesskap. Både prester, kateketer og andre kirkelig ansatte opplever at det kan koste å stå fram med en overbevisning som er motstrøms både i samfunnet og nå også i kirken. Det samme gjør mange frivillige medarbeidere i menighet og misjon.

Da må vi gi hverandre den styrke og frimodighet som ligger i at vi står sammen og støtter hverandre. På Frimodig kirkes nettside ligger artikler og ressursmateriale som er nyttige når en trenger argumenter og kunnskap for å tjene i troskap mot sin overbevisning. Her finner en også skjema for å melde seg inn i nettverket. I nær framtid vil det også organiseres en veiledertjeneste hvor erfarne ledere kan veiledning og samtale med dem som har behov for et supplerende tilsyn. En teologisk ressursgruppe er opprettet for å bidra med konkret teologisk veiledning.

Frimodig kirke vet at situasjonen ikke er enkel. Både Dahlstrøm og andre peker på utfordringer som er aktuelle, påtrengende og krevende. Tross ulike valg når det gjelder kirkemedlemskap, er det behov for å stå sammen. Frimodig kirke er rettet inn mot den hverdag mange aktive kristne og kirkemedlemmer står i. Derfor inviterer vi alle til å melde seg inn og bidra til at vi blir mange som står sammen. Jo flere vi er, desto mer kan vi bety!