FORSTÅELSE: Slik jeg ser det e
...
FORSTÅELSE: Slik jeg ser det er hovedutfordringen i dag at vi ikke har noen konsistent teologisk forståelse av Israel ut i fra Bibelen. Jeg tror at den absolutte majoriteten av ­norske frikirkeledere erkjenner at jødene er Guds folk, men her stopper også ofte forståelsen i dette spørsmålet, for å sette det på spissen, skriver Dag Øyvind Juliussen. 
 Foto: Tore Hjalmar Sævik
Ungdommers engasjement for Israel
Del
Israel-engasjementet i Norge er et sterkt grasrotengasjement med forankring i bredden av Kristen-Norge. I fjor kom det inn 65 millioner kroner til sammen i de ulike Israels-organisasjonene. Det er et tydelig utrykk for dette engasjementet.

En bekymring mange bærer på i denne sammenhengen er den høye gjennomsnittsalderen denne «bevegelsen» bærer preg av. Mange ønsker å se at yngre mennesker må få del i denne siden av kristenlivet.

Grunnleggende kan vi si at Gud arbeider på tre områder i sin store frelsesplan: Han bygger sin menighet som er hans legeme her i verden. Samtidig er han også Herre over høsten, det vil si alle menneskene som bringes inn i Guds rike og reddes for evigheten.

Og som en bjærebjelke i denne frelsesplanen er utvelgelsen og Guds pakt med det jødiske folk som frelsen kommer fra. Israels Gud er menighetens hode og høstens Herre. Enten man tar bort menighet, misjon eller Israel, så blir det forvirring.

Dessverre har forståelsen av det jødiske folk og nasjonen Israel i lys av Bibelen i stor grad vært fraværende gjennom 2000 år av kirkehistorien. Dette til tros for at Paulus i Romerbrevet 11 formaner menigheten nettopp å forstå dette folkets rolle i Guds store plan.

Personlig tror jeg at denne historikken er årsaken til at vi i mange av våre menigheter sjelden eller aldri hører undervisning fra Bibelen på dette feltet. I mange miljøer kan det virke som om Israel er et «ikke-tema» eller et tema for «spesielt interesserte».

Dette har ført til at det er en oppvoksende generasjon som ikke har noen kunnskap eller kjennskap til hva Bibelen sier om dette folket og denne nasjonen. Skriften selv forklarer at troen kommer av forkynnelsen.

Det er enhver menighetsleders ansvar å se til at bredden av Guds ord blir forkynt i den enkelte menighet. Slik jeg ser det er hovedutfordringen i dag at vi ikke har noen konsistent teologisk forståelse av Israel ut i fra Bibelen.

Jeg tror at den absolutte majoriteten av norske frikirkeledere erkjenner at jødene er Guds folk, men her stopper også ofte forståelsen i dettes spørsmålet, for å sette det på spissen.

Mangelen på et yngre engasjement når det gjelder Israel blir ofte adressert til de ulike Israel-organisasjonene i landet vårt. Det er selvfølgelig relevant hvordan vi kommuniserer og bringer vårt budskap ut i vår samtid.

Likevel mener jeg at det ikke er de ulike organisasjonene som bærer dette hovedansvaret, men derimot den lokale menighet og de ulike kirkesamfunnene og menighetsnettverkene. Vi er helt avhengige av å se forandring på dette området i Norge, vi er nødt til å se at menighetslederne bringer dette inn i det daglige menighetslivet.

Dette berører forkynnelsen, menighetens bønneliv og økonomi. Det ligger som en byrde på våre hjerter å se at Israel i lys av Guds ord blir et menighetsanliggende.

Jeg har arbeidet i Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem siden november 1996, og jeg gleder meg over at jeg aldri har sett så mange åpne dører inn blant ledere og menigheter som jeg gjør i våre dager.

Jeg opplever det slik at Gud vekker sin menighet til forståelse på dette området. Førstkommende torsdag arrangerer vi en nasjonal lederdag med fokus på Israel og antisemittisme, så langt jeg kjenner er det første gangen det arrangeres noe slikt i Norge.

Vi har gleden av å ha med et flott knippe av innbydere til konferansen: Sigmund Kristoffersen leder av pinsebevegelsen, Terje Aadne generalsekretær i Baptistsamfunnet, Asbjørn Simonnes daglig leder i Oase, Andreas Nordli leder av Ungdom i Oppdrag, Elin Linde Fagerbakke leder av Kvinner i Nettverk, Anne Christiansen leder av Jesus Kvinner og Sten Sørensen styreleder i Troens Bevis.

Vi ønsker å se at våre ledere og våre menigheter i større grad utrustes med forståelse og innsikt i Guds Ord på dette området.

Samtidig iverksetter vi nye tiltak for å nå den yngre generasjon, vi starter ICEJ Ung Akademi for å gi unge mennesker en pakke av forståelse både ut i fra Bibelen og ut fra historiske og relevante fakta om Israel. Dette kurset består av fire undervisningstimer og vil gi unge mennesker en basis av kunnskap til å stå påforstå i møte med ensidige medier og tause menigheter.

Til høsten arrangerer vi for første gang en reise til Løvhyttefesten for unge. Jeg gleder meg stort til å reise ned med 40 unge for å vise dem og undervise dem om Israel samtidig som de får være sammen med flere hundre besøkende og messianske ungdommer for Israel.

Jeg har tillit til at Han som har begynt sin gode gjerning også skal fullføre den, både i våre menigheter og i blant våre unge i årene som kommer. Gud er god!