HOLDNINGER: Det er ikke tvil o
...
HOLDNINGER: Det er ikke tvil om at skal man jobbe for å skape fred, må det starte med de holdninger vi som storsamfunn ønsker å bidra til å bygge opp hos den oppvoksende generasjon, skriver Hans Fr. Grøvan. Bildet er fra en skole i Ramallah. Foto: Majdi Mohammed, AP Photo/NTB Scanpix
Sterkt press på å fjerne oppmuntring til hat fra skolebøker
Del
Fred skapes ikke gjennom propaganda og ved å lage falske fiendebilder av dem man skal skape fredelig sameksistens med. 

Ulike rapporter, blant annet produsert av Palestinian Media Watch (PMW) har over lengre tid slått fast at undervisningsmateriell i bruk på skoler på de palestinske områdene inneholder hatytringer, oppmuntringer til vold og andre holdninger som ikke skaper grunnlag for fred.

I rapporten fra PMW kan man blant annet lese om 25 skoler som er oppkalt etter terrorister, og hvordan det preger elever å gå på en skole der de læres opp til å se på «sin» terrorist som et eksempel til etterfølgelse. På «Dalal Mughrabi pikeskole» i Hebron er terroristens portrett påtrykket skolegenseren.

Dalal Mughrabi stod bak et av de mest dødelige terrorangrepene i Israels historie, der 37 personer – hvorav 12 barn – ble drept. Fra 1. til 8. klasse lærer jentene på denne skolen at hun er et forbilde som de bør strekke seg etter.

Formålet med undersøkelsen er å rette et søkelys mot den delen av utdanningen som er problematisk, nemlig hatpropagandaen som sås i barn. Dette er en type holdningsskapende arbeid som stjeler framtida fra de palestinske barna.

På Stortinget har representanter fra KrF ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om det er riktig å fortsette å støtte undervisningen på palestinske skoler økonomisk så lenge man opprettholder innholdet i lærebøkene som bevisst fremmer slike holdninger.

Også internasjonalt har det i seinere tid vært et voksende press på å slå ned på palestinsk oppmuntring til vold i deres skolebøker. Fra flere hold, blant annet fra Den Europeiske koalisjon for Israel, har det vært oppfordret til at myndigheter avslutter sin finansiering av de palestinske myndighetenes skolesatsing inntil man fjerner dette negative holdningsskapende innholdet i skolemateriellet.

Det er derfor interessant å registrere at de største giverlandene endelig forbereder en utvidet revisjon av det palestinske skolepensumet, for å forsikre seg om at all oppmuntring til hat, vold og jihad blir fjernet.

Budsjettkontroll-komiteen i det europeiske parlamentet har valgt å si klart i fra. Man har besluttet at man vil fryse 15 millioner euro fram til hatet blir fjernet fra de palestinske skolebøkene og pensumet kommer på linje med UNESCO sine standarder for fred og toleranse.

Avstemningen i budsjettkontroll-komiteen må bekreftes i en plenumsesjon i det europeiske parlamentet seinere denne måneden, men budsjettkomiteens vedtak er en alvorlig indikasjon på at det er nulltoleranse for palestinsk oppmuntring til hat.

Man velger å gå til det drastiske tiltaket om å fryse økonomiske midler for å sette makt bak kravet om at innholdet i læremateriell godkjent for bruk i palestinske skoler må kvitte seg med denne type hatpropaganda.

Dette er tiltak som kommer etter at medlemmer av parlamenter i flere europeiske hovedsteder har blitt presentert for engelske oversettelser av palestinske tekstbøker fra det nye pensumet som ble introdusert forrige høst.

I Brussel sa visestatsminister Alexander De Croo at ingen budsjetter vil gå til palestinsk utdannelse, for å bygge nye skoler, så lenge de kaller skolene opp etter terrorister.

Det er ikke tvil om at skal man jobbe for å skape fred, må det starte med de holdninger vi som storsamfunn ønsker å bidra til å bygge opp hos den oppvoksende generasjon. Det må gjelde både palestinske og israelske skoler.

paywall
paywall
paywall
paywall