ISRAEL: Mot alle menneskelig o
...
ISRAEL: Mot alle menneskelig odds har landet blomstret og utviklet seg. De har blitt en supermakt av innovasjon og utvikling innen IT, medisin og jordbruk. Som nasjon er de en demokratisk oase midt i en ørken av ulike totalitære regimer, skriver Dag Øyvind Juliussen. Foto: Oded Balilty, AP Photo/NTB scanpix
Israel 3800 år + 70
Del
I våre dager feirer vi 70-årsjubileet for Israels gjenopprettelse som fant sted i 1948. Jødene har bevegelige helligdager og merkedager, derfor falt Israels nasjonaldag (Yom Ha’atzmaut) i år på torsdag 19. april. I vår kalender feires 70-årsjubileet 14. mai.

Nå er denne nasjonen mye eldre enn 70 år! Ikke noe annet sted i verden eksisterer en nasjon med samme navn, samme språk, samme hovedstad og samme folk som for 3000 år siden. Det er med andre ord en eldgammel nasjon vi feirer.

Da Israel ble gjenopprettet for 70 år tilbake var landet ufruktbart uten naturressurser, med lite vann, og mer enn halvparten var ørken. I tillegg fant opprettelsen sted på asken av Holocaust, mange barn kom til landet som hadde mistet sine foreldre og familier i Hitlers gasskamre i Europa.

I utgangspunktet besluttet det internasjonale samfunnet kort tid etter 1. verdenskrig at jødene skulle få sitt land tilbake etter 2000 år i landflyktighet. Dessverre skulle det gå over 20 år og gjennom en grufull epoke under 2. verdenskrig før nasjonen ble gjenopprettet.

 

LEDERARTIKKEL: «Da David Ben-Gurion utropte staten Israel i 1948, var det en nasjon med de fleste odds imot seg som ble født», skriver Dagen-sjefredaktør Vebjørn Selbekk. *Gratulerer med Dagen, Israel! :D

Publisert av Dagen   19. april 2018

 

14. mai 1948 leste David Ben Gurion uavhengighetserklæringen opp i Tel Aviv museum. I erklæringen heter det:

Vi rekker ut vår hånd til alle nabostater og deres folk med et tilbud om fred og godt naboskap, og oppfordrer dem til gjensidig hjelp og til samarbeid med det selvstendige jødefolket, som bor i sitt eget land. Staten Israel er klar til å ta sitt ansvar i den felles innsats for utvikling av hele Midtøsten.

Dessverre tok ikke nabostatene imot den utstrakte hånden til fred. Syria, Egypt, Transjordan, Libanon og Irak angrep landet. «Dette vil bli en utslettelseskrig og en viktig massakre, som vil bli omtalt lik de mongolske massakrene og korsfarerne» uttalte generalsekretær i Den arabiske Liga, Azzam Pasha, 15. mai 1948, samme dag som de fem arabiske armeene angrep Israel.

Mot alle menneskelig odds har landet blomstret og utviklet seg. De har blitt en supermakt av innovasjon og utvikling innen IT, medisin og jordbruk. Som nasjon er de en demokratisk oase midt i en ørken av ulike totalitære regimer.

Israel er i dag den eneste staten i regionen hvor en muslim kan oppleve ytringsfrihet, pressefrihet og ikke minst trosfrihet. Det er virkelig grunn til å feire Israel.

Denne nasjonens historie kan minne om et eventyr, men dette er ikke fiksjon. Dette er en mirakelhistorie fra første dag. Fra starten av var både Abraham og Sara for gamle til å få barn, men Isak ble født slik som Gud lovet.

Da de ble til et folk i Egypt var de slaver og ble undertrykt, men Gud var med! Da Gud fridde dem ut av slaveriet fant et av historiens mest spektakulære mirakler sted da Gud gjorde vei igjennom Rødehavet.

Denne nasjonens storhet handler om noe mye dypere, bredere og større enn den moderne innovasjonen som finner sted i våre dager. Den går langt utenpå hightech og en ørken som blir grønn.

Bibelen er klokkeklar på at denne nasjonen og dette folket er brakt inn til eksistens ved Guds hånd, Han har endog inngått en unik og ensidig pakt med dette folket. En pakt som gjelder i dag. Denne pakten er grunnmuren i Guds store frelsesplan og forløsningsverk for menneskeheten. Jesus sier det slik: «Frelsen kommer fra jødene».

Når de ble fordrevet fra sitt land i år 70 og endelig i år 133 etter Kristus, var slett ikke alt håp ute. Tvert imot forkynte nesten alle av Bibelens profeter at Gud skulle bringe dette folket hjem til Sion, hjem til Jerusalem.

Siden slutten av 1800 tallet og frem til i dag har denne gjeninnsamlingen funnet sted, det er makeløst i historien. At dette skjer i våre dager vitner om Guds eksistens, Hans trofasthet og tilliten vi kan ha til Hans Ord.

Jeremia 31 sier: «7 For så sier Herren: Bryt ut i jubel for Jakob med glede og rop med fryd over den fremste blant folkeslagene. Forkynn, lovpris og si: «Herre, frels Ditt folk, Israels rest!»

8 Se, Jeg skal føre dem fra landet i nord og samle dem fra jordens ytterste ender. Blant dem er det både blinde og lamme, en kvinne som er med barn og en som har fødselsveer. Sammen er de en stor folkemengde som vender tilbake.

9 Gråtende skal de komme, og mens de ber om nåde, skal Jeg lede dem. Jeg vil la dem komme til elver med rennende vann, på en rett vei hvor de ikke skal snuble. For Jeg er Far for Israel, og Efraim er Min førstefødte.

10 Hør Herrens Ord, dere folkeslag, og forkynn det for fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle ham, og Han skal vokte ham slik en hyrde vokter sin flokk.

11 For Herren har forløst Jakob og løskjøpt ham fra hånden på ham som er sterkere enn ham selv.»

Når denne nasjonen feirer 70 år siden David Ben-Gurions opplesning av uavhengighetserklæringen er det også en sterkt voksende del av den globale kristenhet (særlig på den sydlige halvkule) som fryder seg med dette folket og med denne nasjonen. Gud er trofast!

paywall
paywall
paywall