I FOKUS: «Gjennom radioprogram
...
I FOKUS: «Gjennom radioprogram og et nettverk av bønnegrupper forteller vi vanskeligstilte kvinner i 127 land at de er elsket, sett og verdsatt av Gud», skriver Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon. Foto: Fotolia
Radiomisjon i Sentral-Asia
Del
Med istykkerrevne notater i kofferten dro hun tilbake til hjemlandet sitt. Men det var ikke frustrasjon som hadde fått den unge kvinnen til å rive notatene sine i små biter.

Tidligere i sommer dro jeg til Sentral-Asia sammen med en kollega, for å besøke et nytt radiostudio som misjonsvenner i Norge har finansiert. Studioet brukes til å produsere og sende kristne radioprogram til land som er stengt for tradisjonell misjon.

Et annet mål med turen var å delta som observatør på en misjonskonferanse for kvinner fra Sentral-Asia. 70 deltakere av ulik alder, og med høyst varierende bakgrunn, var samlet til bønn og undervisning i en teltleir langt ute i skogen. Peggy Banks, internasjonal leder for Håpets Kvinner, deltok som bibeltimeholder.

Norea Mediemisjon har i en årrekke vært partner med Håpets Kvinner. Gjennom radioprogram og et nettverk av bønnegrupper forteller vi vanskeligstilte kvinner i 127 land at de er elsket, sett og verdsatt av Gud.

Peggy Banks underviste om fire ulike kvinners møter med Jesus, og deltakerne på konferansen noterte flittig. Andre troende på hjemstedet deres måtte også få del i dette! Når anledningen bød seg fortalte kvinnene sterke vitnesbyrd fra sine egne liv – det ene beretningen mer gripende enn den andre.

En ung kvinne som tilhører en unådd folkegruppe i Usbekistan gråt ofte under bibeltimene. Med tårevåte kinn noterte hun flittig i notatboken som hun alltid hadde med seg. Hun så frem til å dele det hun lærte med andre mennesker i hjemlandet sitt. Men før hun pakket kofferten for å dra hjem igjen, rev hun notatene i små biter.

Hun fryktet at myndighetene i landet hennes skulle finne notatene, og straffe henne for å være i besittelse av «ulovlig religiøs litteratur». Derfor rev hun notatene i biter, og kodet dem slik at det skulle være mulig å pusle dem sammen igjen etter at hun hadde kommet hjem.

For 20 år siden var det ifølge lokale kilder færre enn 100 nasjonale kristne i hele Sentral-Asia, en region med omlag 70 millioner innbyggere. Nå er antall kristne langt høyere, men den kristne tro har fortsatt trange kår i dette området. Enkelte kristne i regionen betaler en svært høy pris for å følge Jesus. Likevel er det stadig nye mennesker som tar imot Jesus som sin Herre og Frelser.

Radiosendingene våre krysser med letthet de stengte grensene, og på usynlige vinger bringes evangeliet videre ut over bygd og by. Nye mennesker kommer til tro, og kristne blir utrustet til å dele evangeliet med andre. Takket være gavmilde misjonsvenner, blant annet i Norge, kan disse sendingene holdes i gang.