Bibelsk gudsbilde
Del
Takk til Per Haakonsen for det bibelske gudsbilde han tegner for oss. Gud er en hellig Gud som ikke tåler synd og som må straffe syndere som ikke vil vende om.

Jesu siste befaling til sine disipler var at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag.

Den som ikke vil vende seg bort fra synden og leve etter Guds bud, pådrar seg Guds vrede. Jesus taler klart om den brede vei som fører til fortapelsen og den smale som fører til livet. Få er de som finner den, sier han.

Jesus sier også til sine etterfølgere: Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete! Det er den hellige Gud! Guds vilje er at alle mennesker skal komme til sannhets erkjennelse og bli frelst ved troen på Jesus Kristus, renset fra syndene i Jesu dyre blod.

Men Gud tvinger ingen til å tro på Messias som Gud har gitt til frelse for verden. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

Ulykken for vår generasjon er at vi gjør Gud til en gud etter egne ønsker og behov i stedet for å lære Bibelens Gud å kjenne og bøye oss i ydmykhet for ham.