Illustrasjonsfoto: Howard Igna
...
Illustrasjonsfoto: Howard Ignatius/CC/Flickr
Vantrosopplæringsplan
Del
Etter over 200 år med frikirkelighet i landet har de fleste menigheter fremdeles ikke noen trosopplæringsplan for sine barn.

Tidlig i høst kom mine åtte år gamle tvillinger hjem fra skolen i totiden, en god, offentlig skole, som jeg har mye godt å si om. Men mine to døtre hadde vært på en slags skoleforestilling om evolusjon. Under konserten skulle også alle elevene kjenne på sitt såkalte haleben nederst på ryggen som ble presentert som et bevis på at vi stammer fra apene. Til rytmene av fengende musikk ble evolusjonen slått fast som en sannhet. Dette er den offentlige opplæringen - en tydelig agenda og plan.

LES: Ber foreldre tilgi barna etter porno-surfing

Min kone måtte drive med avlæring etter opplæringen. Vi stammer fra Gud, ikke fra apene.

I oktober kom mine to små hjem fra skolen med store øyne. De hadde fått lære at to menn kunne gifte seg. To kvinner også. Og at to menn eller to kvinner attpåtil kunne få barn sammen! Dette er den offentlige opplæringen - en tydelig agenda og plan.

Vi måtte drive med avlæring etter opplæringen. Vi ble skapt til mann og kvinne, og det er en biologisk kjensgjerning at det må to ulike kjønn til for å få barn.

Vi vet at ansvaret for barnas kristne oppdragelse først og fremst ligger på foreldrenes skuldre. Og her er menigheten hjemmets viktigste samarbeidspartner. Men etter over 200 år med frikirkelighet i landet har de fleste menigheter fremdeles ikke noen trosopplæringsplan for sine barn, ingen tydelig agenda og plan. Men kan vi akseptere at våre barn skal oppdras med en tydelig vantrosopplæringsplan uten å møte utfordringen med en enda bedre strategi for disippelgjøring av barna?

Denne høsten har jeg inngått avtaler med de fleste frikirkelige barne- og ungdomsorganisasjoner om utarbeidelse og distribusjon av et nytt søndagsskolemateriell og en helt ny digital trosopplæringsplattform. Materiellet skal ta utgangspunkt i en helhetlig trosopplæringsplan, og opplæringen blir målbar på kunnskap og disippelskap. Plattformen skal også tette igjen de store hullene som har vært i våre barnearbeid når det gjelder å bygge bro mellom opplæringen i hjemmet og i menigheten, samt bøte på mangelen på ledertrening av søndagsskolelærere.

Materiellet vil passe til de mange, små søndagsskoler og barnegrupper, så vel som de store aldersinndelte søndagsskolene i større menigheter. Men den digitale plattformen gir oss også muligheten til å gjøre materiellet tilgjengelig på et hvilket som helst språk. Tenk deg hvilken ressurs det kan bli i verdensmisjonen for å nå den digitale generasjonen som vokser opp i vår globale landsby?

Dette prosjektet er intet mindre enn 2015-versjonen av det Moses skrev for om lag 3.460 år siden i 5. Mosebok 6:4-7 (bibeltro lærde sier de ti bud i kapittelet foran ble skrevet ca 1445 før Kristus):

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herr en din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine.

LES OGSÅ: Et annerledes opprør

En helhetlig strategi for disippelgjøring av barna, en bibelsk agenda og plan - er på trappene. Målrettet trosopplæring fra fødsel til konfirmasjonsalder er noe av det viktigste menighetene kan satse på i møte med den sekulære vantrosopplæringsplanen, som møter barna i både den offentlige skole og i deres mediemettede hverdag.

Og så kan vi be for barna og de initiativ som er tatt. For våre bønnevåpen er mektige for Gud til å rive ned enhver tankebygning som reiser seg mot kunnskapen om Gud.

trosopplæring,trosopplæringsplan,plan,unge,barn,frikirker,frikirkelighet,frispark,kåre skuland,jesus church,opplæring,biologi,vantro,disippelgjøring,strategi,planlegging,plattform,søndagsskole,lærere,prosjekt