Illustrasjonsfoto: Ariel Schal
...
Illustrasjonsfoto: Ariel Schalit, AP/NTB scanpix
Jødehat må bekjempes!
Del
Antisemittismen som er avdekket i deler av det muslimske miljøet er uakseptabel, og må tas tak i.

Det er viktig å skille mellom jødehat og antisemittisme. Eller rettere sagt forstå dynamikken mellom dem. Antisemittiske forestillinger behøver ikke være jødehat, men jødehatet får næring fra antisemittiske forestillinger.

Det er riktig og viktig at man fordømmer og tar avstand fra angrepet mot synagogen i Gøteborg og det jødiske kapellet i Malmø. At menneskeliv ikke gikk tapt eller at det ble en alvorlig brann var bare tilfeldigheter.

Det kunne gått mye verre. Det gir samtidig en annen viktighet til undersøkelsen fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) om holdninger til og blant jøder og muslimer i Norge.

Undersøkelsen tar for seg holdninger langs tre ulike dimensjoner. Et som handler om den sosiale avstanden, altså om man vil ha en jøde eller muslim som venn, kollega etc. Den andre dimensjonen handler om man føler en sympati/antipati mot den andre. Den tredje dimensjonen tar for seg konspiratoriske forestillinger mot begge gruppene i storsamfunnet og i de to gruppene seg i mellom.

Den gode nyheten først, norske muslimer har de samme lave tallene som befolkningen forøvrig om dette med å ville ha en sosial avstand, eller å ha dårlige følelser og antipati knyttet til jøder her i landet.

Den dårlige nyheten er dog at mange sitter med antisemittiske holdninger, spesielt det man kan kalle de klassiske antisemittiske forestillingene knyttet til jødisk innflytelse og makt. Jødene har de samme lave tallene jevnt over, og scorer mye bedre og lavere enn befolkningen på alle de tre overnevnte dimensjonene om holdninger til muslimer.

En annen grunn til bekymring var tallene knyttet til det å rettferdiggjøre, eller rettere sagt forklare, vold mot den andre med ting som skjer andre steder. Her var det skremmende høye tall både blant samfunnet forøvrig og i begge gruppene.

Hele 10 prosent som vil forklare vold mot jøder og muslimer fra storsamfunnet, nesten 10 prosent blant jøder som vil gjøre det med vold mot muslimer. Tallene fra muslimsk side var derimot ekstra bedrøvelige, med 20 prosent som ville gjøre det med vold mot jøder. Det er i sannhet skremmende tall, og uakseptabelt.

Er det grunn til å tro at situasjonen er så mye bedre i Norge enn i Sverige? Ja. Med en annen nasjonal samfunnsdebatt og sammensetning av den muslimske befolkningen, ville nok en undersøkelse som den HL-senteret gjennomførte i Norge gitt andre resultater i Sverige enn i Norge. Poenget er likevel at det haster med å gjøre noe.

Mange vil peke på de to dimensjonene hvor muslimer scorer like lavt som samfunnet forøvrig, det har jeg selv også gjort. Det betyr imidlertid ikke at vi skal slappe av på dette med de antisemittiske forestillingene som finnes der.

En ting er at lave tall er bedre enn høye tall, men de lave tallene må også tas tak i. Hvis bare noen muslimer har dårlige holdninger til det å ha jødiske venner eller kolleger og bare noen få muslimer går rundt med en sterk antipati mot jøder, så kan vi ikke slå oss til ro med det, men må ta tak i det. Selv få mennesker med slike holdninger er for mange.

Det som bekymrer mest er dog likevel dette med antisemittiske forestillinger. Nettopp disse holdningene om jødisk makt, innflytelse og ikke minst om jøders egentlige lojalitet, er det jordsmonnet som hatets plante kan vokse seg stor og sterk i.

Det er næringen som gir rom for dehumaniseringen og hat. Hvis man ikke tar tak i dette kan man risikere å få en situasjon med flere voldshandlinger.

Tilbake til voldshandlingene i Sverige. Bakteppet her er altså den amerikanske presidenten Donald Trumps annonsering av at han vil flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Dette har ført til protester både i Sverige og her i Norge. Fra Sverige har vi hørt om antisemittiske slagord som er ropt i demonstrasjonene om å ville skyte jøder. Hatefull tale fører til hatefulle handlinger.

Jeg har forhørt meg litt rundt om demonstrasjonene i Norge, deriblant en for to dager siden i Oslo, og har ikke hørt om noe slikt der. Det er bra, men undersøkelsen viser at antisemittiske forestillinger likevel finnes. Da må en være ekstra på vakt mot jødehatet, og ikke minst jobbe aktivt imot slike forestillinger.

Det holder nemlig ikke med at moskeer ikke sprer antisemittisme, det tror jeg de færreste moskeene i Norge gjør. De må imidlertid trappe opp, og jobbe aktivt mot antisemittiske forestillinger. Det har de ikke gjort til nå, og det haster med å ta noen grep på dette. Antisemittisme må slås ned på. Hardt!