ILLUSTRASJONSFOTO: fotolia.com
ILLUSTRASJONSFOTO: fotolia.com
Gratulerer med dagen, Israel
Del
Palestinerne lider derfor under et lederskap som ikke bygger et godt samfunn for palestinere, men som fokuserer på terror og krigføring mot Israel.

14. mai kunne Israel feire 70 år som selvstendig stat. Denne maidagen i 1948 erklærte landets første statsminister, David Ben Gurion, landet som uavhengig. 

Etter bare to dager, 16. mai 1948 gikk syriske, irakiske, egyptiske, jordanske og libanesiske styrker til krig mot den nye staten. Angrepet mislyktes og Israel overlevde sin første krig mot sine naboland. 

Det har skjedd mye siden den gang, men dette var nok den verste trusselen for landets eksistens. Israel har overlevd som nasjon, og denne uken ble jubileet markert med åpning av den amerikanske ambassaden i Jerusalem. Landet Israel er en trygg havn for jøder over hele verden. 

Siden opprettelsen har det kommet mange jøder til landet. Til tross for stor uro i regionen, er det mange jøder som anser det som det tryggeste landet å bo i. Forklaringen kan ha noe med antisemittismen som fremdeles er i live i mange deler av verden. Andelen antisemittiske ytringer i Europa økte i fjor, ifølge årsrapporten fra Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse. 

Her i Norge vet vi at ett av de vanligste skjellsordene i Oslo-skolen er ordet ‘jøde’. I Tyskland slår flere rapporter fast at de antisemittiske holdningene øker. I april i år ble to jøder angrepet for å gå med kalott på gaten i Berlin. Alt dette tyder på at innsatsen mot antisemittisme bør økes, og at Israel som nasjon er viktigere enn noen gang.

I det norske politiske landskapet har det i etterkrigstiden vært skiftende meninger om Israel. Arbeiderpartiet hadde på 50- og 60-tallet et godt samarbeid med Det israelske arbeiderparti. 

Stemningen etter krigen var generelt positiv til den jødiske staten, noe som i hovedsak skyldtes det ufattelige folkemordet av jødene som nazistene utførte før og under 2. verdenskrig. 

Dessverre har det de siste tiårene skjedd en endring. Trusselen Israel lever med er vanskelig å sette seg inn i, noe som også gir lite forståelse for hvordan Israel forsvarer sine grenser. 

Å daglig leve med en konstant trussel mot landets eksisens er det få som virkelig kan forstå i vår trygge del av verden. Den manglende innsikten viser igjen i norsk politikk, og ikke minst i norsk presse. De siste dagers opptøyer har dessverre blitt en påminner om hvordan norsk presse fremstiller Israel. 

Opptøyene på Gaza handler om voldelige demonstranter som ønsker å bryte seg inn gjennom grensen til Israel. Israel har flere ganger advart palestinerne mot å ta del i disse voldelige opptøyene. Likevel fortsetter oppfordringen fra Hamas om å ta del i demonstrasjonene, og volden eskalerer. 

Utfallet er trist for alle involverte parter, og tallet på drepte og skadde blir høyere for hver dag demonstrasjonene pågår. Fremstillingen vi ser i norsk media forteller oss lite om ansvaret Hamas har for å oppfordre til vold.

Livet til mange palestinere er svært begrenset på grunn av den pågående konflikten. Jeg undres derfor over hvorfor det rettes så lite kritikk mot Hamas. Hamas er en terroristorganisasjon som har som mål å utslette Israel. 

Palestinerne lider derfor under et lederskap som ikke bygger et godt samfunn for palestinerne, men som fokuserer på terror og krigføring mot Israel. Det er et stort spørsmål for meg hvorfor det ikke stilles tydeligere krav til disse lederne.

En forutsetning for bistand sendt til Gaza burde vært at det politiske lederskapet anerkjente Israels rett til eksistens. Til sammenligning er forholdene bedre for palestinerne på vestbredden, hvor lederskapet samarbeider med Israel.

I anledning Israels 70-årsjubileum åpnet USA ambassade i Jerusalem. Dette er naturlig da Israel selv har erklært Jerusalem som sin hovedstad. Israel må ha samme rett som andre land til å bestemme sin egen hovedstad, men likevel har de fleste land valgt å plassere sine ambassader i Tel Aviv. 

Hvordan ville vi reagert om noen land valgte å plassere sin ambassade i Norge i Stavanger? Trump er ikke alene om å mene at ambassaden skal være plassert i landets hovedstad, det mente også Obama, men Trump har nå våget å gjøre ord til handling. 

Mange mener at prinsippet om at landet selv skal få velge sin hovedstad er riktig, men at tidspunktet for å flytte ambassaden er feil. Da spør jeg: når er tidspunktet riktig? 

Norge bør gå i gang med prosessen hvor vi flytter vår ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. USA har nå banet vei, slik at det blir lettere for andre land å følge etter. KrF og Frp, som begge har programfestet flytting av ambassaden, bør legge press på regjeringen om å få til en løsning der ambassaden blir flyttet.

Jeg håper at vi igjen får se at Norge kan fremstå som en god venn av Israel. Israel er ledende innenfor det meste av teknologisk utvikling, og et lysglimt for demokrati i Midtøsten. Et land det vil være en stor glede for Norge å samarbeide mer med. Gratulerer med dagen!