RELIGIØST: Etter å ha opplevd
...
RELIGIØST: Etter å ha opplevd den neglebiterske nidkjærhet som gjennom en årrekke har preget grupper i den norske befolkning med tanke på å fjerne uttrykk for religiøs tro, må jeg si at jeg er ganske forundret, skriver Harald Almås. 
 Foto: Illustrasjonsfoto: Scandinavian Stockphoto
Gjem korset
Del
Av og til kan landet vårt minne om et hus med smuglervarer i en krimfilm. I skuffer, i skap og på veggene finnes ting som ikke tåler dagens lys. Når som helst kan en politirazzia være over oss. Kun de innvidde må få vite hva som befinner seg her inne! Fremmede har ikke godt av å se hva vi driver med! Kanskje best å kvitte seg med hele greia!

Det blir da viktig å rydde opp i tilfelle vi skulle få besøk. Se til at det ikke finnes kors i huset, for de fremmede som kommer kan ta skade av å se at korset betyr noe for så mange av husfolket!

Det kan være støtende å vise at vi har en kulturhistorie med et kristent innhold!

Heldigvis har vi prinsippfaste nyhetsredaktører i statskanalen vår, NRK som våker over at ikke nyhetsanker og andre plager seerne med korssmykker. Å stå fram for seerne med 1,4 cm lengde på korset slik vi opplevde for en tid siden var jo rimelig drøyt!

Vi må nok også hente fram igjen Øverlands gode råd om å stryke korset fra flagget og heise det «rent og rødt».

Det skulle vel heller ikke være så vanskelig i løpet av ganske kort tid å sage ned korsene fra våre kirker, for de få, cirka 75 prosent av nordmenn som tilhører kirken, kan være kristne uten å ha slikt på taket! Så slipper de å plage andre. Bygningene kan saneres senere.

De plagsomme tradisjonelle julesangene med himmel og fredshåp er man heldigvis i ferd med å få bukt med, men det skjer ennå uheldige glipp slik at enkelte framføres.

Neste stopp bør være at regjeringen setter av et par uker for å endre fornavn. Det er altfor mange Maria, Mirjam, Johannes, Elias og andre som gir ubehagelige påminnelser om tidligere tiders dårskap.

Skjønner heller ikke helt hvorfor man holder på med disse plastjuletrærne. Det mest naturlige er jo å kutte både skogstrær og plast, for ikke å snakke om høyt i toppen på treet å ha den blanke stjerna som gir ekstremt ubehag ved å minne oss «om vår Gud».

Det er rimelig sløvt av ryddemannskapene at de ikke har fått gjort noe med deler av norsk flora. Marikåper, Maria nøkleblomst og Jonsokbål florerer i lyse sommerdager. Tenk om en muslim fikk se disse og spurte hva vi kaller dem? Vi måtte slå en bløff!

Den norske kristenhet har dessuten gjennom lang tid opptrådt rimelig frekt ved å la sine barn og unge gå til julegudstjeneste uten å spørre Human-etisk Forbund. Nå er det heldigvis over! Innblikk i hvordan en kirkelig skolegudstjeneste avholdes kunne volde ubotelig skade i et sart humanetisk ungdomssinn.

Museene våre bør gås nøye etter i sømmene! I alle fall bør det understrekes grundig hvor tåpelige våre forfedre har vært ved å søke trygghet i å merke beholdere og produksjonsutstyr for mat og mange andre ting med kors.

Ironisk? Ikke så mye. Det er dette som skjer!

Etter å ha opplevd den neglebiterske nidkjærhet som gjennom en årrekke har preget grupper i den norske befolkning med tanke på å fjerne uttrykk for religiøs tro, må jeg si at jeg er ganske forundret. De er sterkt misjonerende, og arbeider etter prinsippet: «Hensikten helliger middelet.»

For å få gjennomført sin egen agenda om å gjøre vårt land såkalt livssynsnøytralt, skyver de de fremmede som kommer til oss foran seg.

Ateisme og teisme er en trossak. Det er ikke det spor mer livssynsnøytralt å kutte ut bordbønnen, enn å bruke den. Det er ikke mer nøytralt å takke kua enn å takke Gud.

Kristendom må ikke forkynnes i det offentlige rom! Det er ropet. Da blir det viktig å utradere sporene etter den, eller i det minste erklære den død.

Fremdeles er over 80 prosent av den norske befolkning i følge SSB tilsluttet et kristelig trossamfunn. SSB opererer faktisk med en kategori mennesker som er uten livssyn.

Uten syn på livet?

Ingen tanker om livets mening?

Undertegnede er kristen utenfor Dnk, men har aldri hatt betenkeligheter med å slippe barna til gudstjeneste i kirken. De skulle nok tålt noen opphold under ritualer hos HEF også.

Jeg spør meg om ateisme skal forkynnes i det offentlige rom?

Lærebøker i for eksempel naturfag går langt i å antyde at det er gammeldags å tro på at Gud står bak universet og naturen på jorda. Man vil aldri kunne framskaffe empiri som beviser dette!

Men medlemmer av HEF og ateistiske forskere er sterkttroende, og deler mange representanter for andre livssyns overbevisning om at ens egen tro er den eneste sanne. Velkommen i rekkene!

Dette er en ytring, og man må gjerne komme med reaksjoner, men jeg vil ikke gå inn i en videre polemikk om livssyn. Gjennom cirka 50 år har jeg nok pløyd gjennom noen tusen sider med stoff om dette tema, inklusiv Dawkins’ raljering, og regner fra mitt synspunkt tema for utdebattert.

Så får vi se da, når huset er ferdig ryddet – hvor trivelig det er blitt å bo der.

Les også: