Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Trygg på vaklende grunn?
Del
Dersom du unge KrF-er med nylig gjennomført årsmøte leser dette, håper jeg også du vil svare.

Mange mennesker er flinke med ord! Det er mennesker som kan svare langt og uforståelig på korte og enkle spørsmål. Jeg har et spørsmål brennende på tungen.

Dersom du unge KrF-er med nylig gjennomført årsmøte leser dette, håper jeg også du vil svare. Men ikke bare deg. Jeg hadde håpet på svar fra så mange flere. Fra ansvarlige politikere uansett parti.

Når starter ett menneskeliv?

Og ett følgespørsmål: Er du villig til å ta den fulle konsekvens av svaret du gir?

Ja, det handler om abort, og ett spørsmål jeg mener ikke blir tatt på alvor. Det kan vel ikke være mulig å hoppe over dette? Den blindhet, unnfallenhet og fornektelse som råder i abortdebatten er bare fortvilende og hjerteskjærende. Vær så snill, ikke hopp bukk over dette, og begynn å snakke om at alternativet med strikkepinner er så mye verre.

Et menneskeliv begynner og er ukrenkelig fra unnfangelsen av. Noe annet makter jeg ikke å ta konsekvensene av. Selvbestemt abort er å ta livet av ett menneske. Det er drap! Et foster er et menneskeliv, selv om det ikke har nådd den samme selvstendighet eller modenhet som en toåring eller en tenåring, eller en femtiåring.

Dette er du kanskje ikke med på. Vel, la oss ta et tankeeksperiment. Si at ett menneskeliv starter eller får verdi for eksempel i uke 12, 13, eller uke 20 etter unnfangelsen.

Da må noen bringe til klarhet om det er på dag to eller fire i uken at livet starter. På formiddagen eller på ettermiddagen? Det er vel ingen som vil løpe den risikoen å ta livet av et menneske? Eller…?

Da må det være avgjørende å vite nøyaktig hvor startstreken for et menneskeliv er. Eller er det ikke så viktig?

Vi kan trekke parallellen til den andre enden av livsløpet. Ingen skulle våge å legge et menneske i en kiste å foreta en begravelse før man var helt sikker på at vedkommende var død!

Hvordan ville du reagert om du deltok i en begravelse og presten sa at det var uavklart om personen som lå der var død? Nei, vi tuller ikke med dette. Men det ser ut til at svært mange klarer tanken på å utføre abort, uten å ha gjort det klart for seg om det er ett menneskeliv man tar eller ikke.

Du må ta konsekvensen av dine valg! Gjør du ikke det, vil konsekvensene ta deg. Er du villig til å tenke relativt om starten på et menneskeliv, så må du også tenke relativt når det kommer til slutten av det samme liv.

Du må også godta at andre setter startstreken eller sluttstreken på ett annet sted en det du ville gjort. Hitler fant sine definisjoner på hva han mente et menneskeliv var.

Vi vet hvordan det gikk. Også i våre dager er det mennesker som rettferdiggjør drap fordi de finner egne definisjoner på hva som er et menneskeliv med livets rett.

Selvbestemt abort er like ille. For et menneske har den samme verdi i dag som på midten av forrige århundre. Selvbestemt abort er faktisk verre.

Det har rammet langt flere mennesker enn det Hitler greide på fire-fem år. Dette er ikke en degradering av Hitlers grusomheter, men realiteter som setter fosterdrap i det rette perspektiv!

Vår følelsesmessige reaksjon kan være ulik. Hitlers menn brukte ikke «hansker» og var ikke så opptatt av å snakke pent. Våre leger snakker pent og bruker «hansker».

Denne praksis blir velsignet og videreført av de aller fleste politikere. Vår synd er himmelropende. Blodet på våre hender likeså. Det påkaller Guds rettferdige dom og vrede.

Så vil jeg også si (for nå synes vel mange at jeg har uttrykt meg barbarisk): Jeg mener ikke at mitt ståsted eller min holdning (som jeg har fra Bibelen og den kristne tro) lindrer all nød, løser alle floker eller gir svar på alle svære utfordringer enkeltmennesker kommer opp i når det gjelder denne saken.

Men det er ikke denne siden av saken jeg drøfter her. Men det danner den plattform jeg vil stå på når jeg tenker eller samtaler videre om dette.

Våger du å la tanken arbeide med deg? Eller har du så mange ord at du kan holde et klart svar på en armlengdes avstand? Når starter et menneskeliv? Hvilken plattform står du på? Håper den holder, i møte med både Gud og mennesker.