VEKKE: Tiden er inne for hver
...
VEKKE: Tiden er inne for hver av oss å la Gud ved sitt Ord og sin Hellige Ånd få vekke oss opp, slik at vi ser vårt eget hjerte, liv, situasjon og tid i Guds Ords klare lys, skriver Arve M. Abelsen. 
 Foto: Fotolia
Tid for å våkne, vende om, våke og våge
Del
Norges Bibelkirke har også et tydelig grunnsyn som mange misjons- og bedehusvenner på tvers av organisasjonene kjenner seg hjemme i.

LES: Nytt trossamfunn godkjent

Bibelen taler mye om å våkne, vende om, våke og be. Dette er så visst Herrens ord også til Guds folk i dag. Vårt land og folk har forkastet Bibelen, Guds Ord, Herrens bud og ordninger og dermed også Herrens frelse.

Bibelen forvrenges og fornektes, man velger det som passer og som «klør i øret», begrunnet med fine formuleringer og glatte ord.

Dette gjelder også trossamfunnet Den norske kirke (Dnk), med alle biskopene og dets høyeste organ, Kirkemøtet – og Kirkerådet , til sorg og fortvilelse for oppriktige bibeltroende kristne.

Men ingen kristne sammenhenger, ingen bekjennende kristne kan rose seg av sin perfekte tro, eller sin vellykkede kristendom, forsamling eller organisasjon. Slett ikke, vi er alle i nød. Les Herrens Ord til de sju menighetene i Åpenbaringsboken. De fleste fikk kall til omvendelse.

Tiden er inne for hver av oss å la Gud ved sitt Ord og sin Hellige Ånd få vekke oss opp, slik at vi ser vårt eget hjerte, liv, situasjon og tid i Guds Ords klare lys.

La oss følge Daniels og Davids eksempel som ydmyket seg og vendte seg om til Herren i syndsbekjennelse og bønn, jf Daniel kap 9 og Salme 51. Da vil evangeliet bli kjært for oss, ordet om korset, Jesu stedfortredende strafflidelse og soningsdød for vår synd og skyld.

Syndenes forlatelse i Jesu blod, av nåde ved tro for Jesu skyld alene. Da får vi glede oss i Herrens frelse – be og lovsynge sammen med Hanna i 1. Sam. kap 2!

Når det gjelder bedehusfolket har de fleste bedehusvennene vært medlemmer i Dnk. Over lang tid har Dnk beveget seg bort fra Bibelen. Vil og våger bekjennende, bibeltroende kristne nå å melde seg ut av et trossamfunn som åpenbart gjør løgn til sannhet og mørke til lys? Jf Jes.5,20.

Norges Bibelkirke er nylig opprettet som et alternativt, landsdekkende trossamfunn for bedehusfolket og andre. Arbeidet på bedehusene har i stor grad vært drevet uavhengig av Dnk. Fri nattverd har vært lenge, og de senere tiårene dåp.

LES OGSÅ: Sørlendinger klare for nytt kirkesamfunn

Også konfirmasjonsundervisning er i en viss grad etablert, gjerne som et supplement til konfirmasjonen i kirken. Det er i hovedsak ved ekteskapsinngåelse og begravelse man har benyttet prester fra Dnk. Det er nå behov for å kunne tilby alle disse tjenestene helt uavhengig av Dnk.

Norges Bibelkirke vil så snart som mulig kunne tilby hjelp til disse viktige tjenestene. Dette er avhengig av antall medlemmer og økonomi, og vil utøves ut ifra lokale forhold og behov og i samarbeid med bedehusene og de aktuelle misjonsorganisasjonene.

Lokalt er våre medlemmer engasjert i frivillige arbeidet i bedehus og forsamlinger rundt om i det ganske land, både i venneflokken på bedehusene og for ulike organisasjonene på bedehusene, i hjemmene, leirsteder, skoler osv.

Norges Bibelkirke har også et tydelig grunnsyn som mange misjons- og bedehusvenner på tvers av organisasjoner kjenner seg hjemme i. Noen eksempler på vårt grunnsyn:

Vi vil legge vekt på forkynnelsen av Bibelen, Guds Ord, og vil fremme den kristne sang- og salmeskatten – også for barn og ungdom. Vi vil bevisstgjøre betydningen av at barn, ungdom, voksne og eldre deltar sammen om Guds Ords forkynnelse, bønn og sang på møter og i hjemmene.

Bibelens lære om eldste- og hyrdetjeneste i menigheten er forbeholdt menn. Den katolske lære er vranglære og forførelse. Det samme er ubibelsk karismatikk og herlighetsteologi, samt søkervennlig kirkevekstteologi, inkludert underholdningspregede, verdsliggjorte sanger og møteformer.

Norges Bibelkirke vil framholde Bibelens og den kristne troens jødiske røtter, Bibelens profetiske ord, Guds utvelgelse av – og løfter til det jødiske folk og Israels land. Frelsen kommer fra jødene.

LES MER: Mener brudd med kirken blir naturlig konsekvens

Vi advarer mot antisemittisme, herunder antisionisme og jødehat. Vi vil velsigne jødene, den jødiske staten Israel og be om fred for Jerusalem, Israels hovedstad og Guds by. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøder og ikke-jøder. Se mer på nettsiden vår: norgesbibelkirke.no.

La meg avslutte med hovedformålet: At bibeltroende kristne - uavhengig av menneskelagde strukturer, trossamfunn, konfesjoner og menigheter - i denne tiden vender oss til Bibelen, Guds Ord og har den som autoritet og rettesnor for lære og liv.

Herren Jesus Messias sier i Joh. 10,27: Mine får hører min røst, jeg kjenner dem og de følger meg. Det ene som virkelig betyr noe er å være frelst, født på ny ved Guds Ord og Guds Hellige Ånd og være et lem på Herren Jesu Kristi ene legeme.

debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,arve m. abelsen,norges bibelkirke,bibelen,kristentro,kristenliv,den norske kirke,kirken,dnk,km17,km2017,kirkemøtet,kirkemøtet 2017,kirkerådet