Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Svart-hvit kompetanse
Del
Reise land og strand rundt og forkynne det virkelig glade budskap om kjønnsidentitet, ekteskap og familie. Det trengs mer enn noensinne i en ytterst forvirret tid.

Avisen Dagen kan melde at et seminar om homofili måtte avlyses etter sterke reaksjoner i sosiale medier. Blant bidragsyterne var Bjørn Helge Sandvei ved MF.

Foranledningen var at Åpen folkekirkes Therese Utgård sendte ut en pressemelding om seminaret. Hun visste at arrangementet ville få hard medfart i sosiale medier. For arrangørene ble belastningen til slutt for stor.

Utgård etterlyser både større "vitenskapelighet" og "rosa kompetanse" i kirken. Her har vi å gjøre med en selvmotsigelse. Rosa kompetanse er en organisasjon som hører under FRI (tidligere LLH), Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Dersom man besøker deres Facebook-side, blir tre ting klart for leseren: Organisasjonen står for et helt annet syn på kjønn og seksualitet enn den kristne kirke; dette synet er slett ikke vitenskapelig; organisasjonen reiser stadig rundt og holder seminarer og foredrag for skoler, statlige etater og ideelle foreninger.

FRIs "rosa kompetanse"-ideologi formidles altså i ett sett, inn mot sentrale institusjoner i landet. De som forfekter et postmoderne, antikristelig syn på seksualitet og ekteskap, avholder seminarer hele tiden.

De som imidlertid forfekter det tradisjonelle syn, får ikke arrangere ett engang. Prøver de seg, blir de sjikanert til stillhet gjennom vår tids fremste gapestokk: Facebook.

Overfor NRK ønsket Therese Utgård "andre stemmer" og foredragsholdere på seminaret som nå er avlyst. "Ved å bare presentere én side av saken, blir vil det ikke bli gitt en nyansert fremstilling."

Man tar seg i å lure på om Rosa kompetanse-seminarene åpner for andre perspektiver enn sitt eget. Det ville i alle fall gitt et mye mer interessant – og sannferdig – bilde om Bjørn Helge Sandvei var blant foredragsholderne hos Rosa kompetanse.

Skjønt, ordet "rosa" er egentlig misvisende her. I Therese Utgårds og Rosa kompetanses ideologiske univers finnes det egentlig bare to farger: svart og hvit.

Det er de som forvalter sannheten – og nå også makten – om kjønn i det norske samfunn og i kirken. Denne sannhet har vunnet frem gjennom historien. Så har vi de andre som står historien og sannheten midt imot, mørkemennene.

Merk i den forbindelse at Utgård kaller Sandveis perspektiv for "utdatert." Det er en lettvinn måte å avfeie Sandveis dels bibelfaglige, dels erfaringsbaserte perspektiv på kjønn og seksualitet på.

Plutselig er liksom ikke den menneskelige erfaring så viktig lenger for Utgård. Hvorfor ikke? Nettopp fordi Sandveis erfaring med egen seksuell identitet er en snublesten og en trussel for Utgårds svart-hvit-rosa kjønnsideologi.

Det mest effektive Utgård og hennes likesinnede kan gjøre mot denne trusselen, er å bruke majoritetsmakten til å stilne meningsmotstandere gjennom sosiale medier. Strategisk? Absolutt. Særlig åpent og inkluderende – eller kristelig? Neppe.

Det er synd at seminaret med Sandvei måtte avlyses. Den norske kirke trenger enda flere av dem i tiden som kommer. Ja, aller helst burde gode krefter komme sammen og danne en organisasjon modellert etter Rosa kompetanse.

Reise land og strand rundt og forkynne det virkelig glade budskap om kjønnsidentitet, ekteskap og familie. Det trengs mer enn noensinne i en ytterst forvirret tid. Men det vil kreve stort mot og store omkostninger.