PALESTINsK UNGDOM: KFUK og KFU
...
PALESTINsK UNGDOM: KFUK og KFUM i Palestina forteller at ungdom som vokser opp i Palestina i dag, er stilt overfor tre reelle muligheter. De kan enten bli apatiske, de kan velge ekstremisme med voldelige og hatefulle ageringer eller de kan velge en demokratisk ikke-voldelig linje.
Støtt palestinsk ungdom 
Del
Årets OD-prosjekt handler om å utfordre radikaliseringen og volden for å kunne gi rom for fred og jobbe for likestilling.

På OD-dagen 1. november gir over 80.000 ungdom i Norge bort en dag av sin utdannelse i solidaritet med ungdom i andre land. I år går midlene til KFUK-KFUM Global sitt arbeid for å fremme fred og rettigheter, gjennom samarbeid med palestinske kristne partnere på Vestbredden og i Gaza. Under overskrift­en «Frihet til å leve» setter årets OD-prosjekt søkelys på palestinsk ungdom som er født inn i en konflikt de aldri var med på å starte, som de hver dag må leve med konsekvensene av.

Den n orske kirke har i lang tid engasjert seg for rettferdig fred i Midtøsten, særlig i Palestina og Mellomkirkelig råds arbeid for rettferdig fred i Palestina og Israel har tre hovedprioriteringer:

1. Legge til rette for teologisk, økumenisk og interreligiøs refleksjon og dialog om Palestina og Israel for å skape økt kunnskap om og forståelse av konflikten.

2. Styrke relasjoner mellom Den norske kirke og kirker og kristne i Palestina og Israel.

3. Styrke respekten for menneskerettighetene og internasjonal lov gjennom økumenisk samarbeid som bidrar til å avskaffe okkupasjonen og sikre en demokratisk utvikling i både Israel og Palestina.

Det er derfor naturlig vi støtter opp om årets Operasjon Dagsverk (OD) prosjekt som handler om å motvirke radikalisering og beskytte rettighetene til unge ­palestinere.

Den norske kirke har en lang historie med samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Gjennom barne- og ungdomsarbeidet, korsang og speiding har KFUK-KFUM-bevegelsen en lang og god tradisjon for å ta barn og unges virkelighet på alvor og skape samfunnsengasjerte ledere. Dette er også fokuset blant KFUK-KFUM sine partnere rundt om i verden.

KFUK og KFUM i Palestina forteller at ungdom som vokser opp i Palestina i dag, er stilt overfor tre reelle muligheter. De kan enten bli apatiske, de kan velge ekstremisme med voldelige og hatefulle ageringer eller de kan velge en demokratisk ikke-voldelig linje. Årets OD-prosjekt har gjennom KFUK-KFUM Global valgt partnere som oppmuntrer og oppfordrer ungdom til å velge demokrati og fredsbygging.

Årets OD-prosjekt handler om å utfordre radikaliseringen og volden for å kunne gi rom for fred og jobbe for likestilling. I tillegg til å styrke traumebehandling, vil aksjonen også kunne bidra til at palestinsk ungdom blir kjent med sine rettigheter og forstår hvordan de kan påvirke samfunnet på en god måte.

Selv om KFUK-KFUM Global oppfordrer forbrukere og investorer til å velge bort produkter og selskaper som opprettholder okkupasjonen på Vestbredden, vil ikke dette være hovedsaken i Operasjon Dagsverk. Både KFUK-KFUM Global og OD tar selvsagt sterk avstand fra all antisemittisme, og er tydelige på at de anerkjenner Israels legitime rett til å eksistere.

Det er norske skoleelever som med et overveldende flertall har valgt året Operasjon Dagsverk prosjekt. I Den norske kirke heier vi på ungdom, på ungdomsengasjement og på fredsarbeid.

Jeg vil derfor oppfordre menigheter i Den norske kirke å melde seg som arbeidsgivere på OD-dagen 1. november. Jeg vil også oppfordre alle våre medlemmer, både foreldre og elever, til å slutte opp om OD og dermed gi viktig støtte til palestinsk ungdom.