Illuastasjonsfoto: Kari Hamre,
...
Illuastasjonsfoto: Kari Hamre, NPK
Speil deg i Bibelen
Del
«Du skal ikke speile deg i motebladet, men i Bibelen. Sten Sørensen» Dette var mitt råd til unge bibelskoleelever.

Jeg fikk nylig en hyggelig melding fra en av mine tidligere elever ved Troens Bevis Bibel & Misjons Institutt. Hun sendte et bilde av sin bibel med følgende tekst på en av de siste bladene: «Du skal ikke speile deg i motebladet, men i Bibelen. Sten Sørensen» Dette var mitt råd til unge bibelskoleelever.

Det er rundt 20 år siden jeg kom med sitatet. Men det er minst like aktuelt i dag. Altfor mange mennesker sammenligner seg med andre. Det starter tidlig i livet. Barn sammenligner seg med andre barn. Ungdom har et sterkt fokus på moter og trender og ønsker å være mest mulig cool.

Tenk på alle unge som har fått et dårlig selvbilde fordi de utsettes for et utidig press på et vellykket liv. Nå er det ikke bare moteblader, men Facebook, Instagram, og Snapchat som forteller hvordan den perfekte kroppen og det perfekte livet skal være.

Voksne mennesker driver også og sammenligner seg med andre – på flere områder. Ja, kristne mennesker kan til og med sammenligne seg med andre mennesker i menigheten og på bedehus.

En høy prosent av de som sammenligner seg med andre, kommer dårligere ut selv. De andre blir som regel oppfattet som bedre enn en selv. Jeg har møtt gode kristne som sier at «jeg er ikke så åndelig som henne». Eller «jeg ber ikke så godt som han», eller «jeg kan ikke formulere meg som henne».

Å sammenligne seg med andre er en dårlig aktivitet. Det tapper en for krefter og gir feil fokus.

Hvorfor ikke heller speile seg i Bibelen? Der leser vi hvordan Gud ser på oss. Vi er det ypperste av Hans skaperverk. Hver og en av oss er dyrebare i Hans øyne. Vi er originale, det finnes ikke én kopi av oss.

Fyller vi oss med Guds ord får vi et sterkt fundament i livet. Da er det ikke andre som blir vår viktigste informant, men Gud som elsker oss med en evig kjærlighet.

Det er befriende å tenke på at andre mennesker ikke er de som skal sette standarden for våre liv: «Hvem ønsker jeg å bli akseptert av – mennesker eller Gud? Dersom jeg fortsatt var opptatt av å tilfredsstille menneskene rundt meg, så var jeg ikke Kristi tjener.»

«Hold derfor fast på den frihet som dere har fått på grunn av Kristus. Ikke la noe menneske tvinge dere tilbake til et regelstyrt og bundet liv der dere presses og tynges ned.» Begge sitater er fra Galaterbrevet (Hverdagsbibelen). Det er viktig å speile seg på rett sted. Velsignet dag!

paywall