«Når Israel ikke er medregnet
...
«Når Israel ikke er medregnet i «Det som betyr noe» har Hareide (bildet) ikke fått med seg det viktigste», skriver artikkelforfatteren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Politisk veivalg i endetiden
Del
Det er nesten utrolig at Knut Arild Hareide i sitt råd til partiet ignorerte et av Bibelens første løfter; at Gud lover å velsigne dem som velsigner (taler vel om) Israel, og forbanne dem som forbanner (taler ille om) Israel.

Israel er Guds øyensten, og vi gjør klokt i å velge velsignelsen ved å tale vel om Israel. Ikke minst burde man forvente det av en politiker som ønsker det beste for landet! Når Israel ikke er medregnet i «Det som betyr noe» har Hareide ikke fått med seg det viktigste.

Tier vi i stedet, hjelper vi motstanderne som utøver urett på jorden, jfr. salme 58, som sier at en ikke er nøytral når en tier. Guds løfte om velsignelse i denne forbindelse gjelder ubegrenset, alle mennesker over hele jorden. Derfor vil jeg oppfordre det norske folk til å kreve dette fra de politikere de stemmer på.

Israels gjenopprettelse med bakgrunn i Balfour-erklæringen er ratifisert av Folkeforbundet 1920–1922 som internasjonal rett. Når det gjelder okkupasjon i Israel, har Jordan urettmessig okkupert Judea og Samaria fra 1948 til 1967, områder som Folkeforbundet ga jødene rett på som nasjonalt hjemland sammen med resten av mandatområdet.

Seinere resolusjoner vedtatt i FN etablerer ikke folkerett som main stream media forfekter. FN og verdenssamfunnet generelt, har en fiendtlig holdning til Israel og jødene. Grunnen er nok at gjenopprettelsen av Israel varsler om Guds overtakelse av verdensherredømmet der Gud griper inn på Israels side og utrydder halvparten av menneskeheten.

I Johannes’ Åpenbaring står skrevet om Israels gjenopprettelse: Djevelen sto klar for å sluke Israel så snart det ble opprettet. Israel blir forfulgt, men skal etterpå «… styre alle hedningfolkene med jernstav». Sammenholder en andre profetier om dette, kan en forstå at endetiden kommer til å bli tøff.

Det er fryktelig trist at omtrent alle verdens nasjoner går sammen til krig mot Israel, Guds øyensten. Trykk et menneske i øyet, og prøv å forestille deg hva som skjer når hele verden trykker på Guds øyensten. En kan få frysninger av mindre.

Eg vil med dette oppfordre til å påvirke samfunnet til begynne med det som betyr mest, om vi skal kunne komme gjennom denne tiden på best mulig måte. Vi kan påvirke politiske veivalg ved å stemme på de som velger å velsigne Israel, og på den måten oppleve at Gud velsigner vårt land.

Et parti som har sterkt fokus på Israel er PDK, som også sterkt fremmer rettferdige lover i samsvar med Guds Ord, som er det beste grunnlag for et godt samfunn. Skulle du tilhøre et annet politisk parti, kan du prøve å påvirke til rette valg, eller stemme på et parti som ivaretar alt dette.

Resultatet kan da fort bli at de store partiene ønsker å justere seg for å imøtekomme sine kristne støttepartnere.