Paradigmeskifte i forståelsen av kjønn
Del
Klassifiseringen av kjønn har opp gjennom tidene skjedd på forskjellige måter.

1): Fra tidlig i menneskehetens historie ble «sorteringen» gjort ved inspeksjon av ytre genitalia.

2): I nyere tid har vi lagt vekt på kjønnskromosomene for bestemmelse av kjønn. Innen legevitenskapen fant vi at personer med XY-kromosom nesten alltid hadde mannlige ytre genitalia, og tilsvarende XX-kromosom hos kvinner. Etterhvert har det vist seg at noen som vi oppfattet som menn, hadde XX-kromosom, og noen kvinner hadde XY-kromosom. En sjelden gang kan et menneske ha en mosaikk av celler med XX-kromosom og celler med XY-kromosom. Konklusjon: Kjønnskromosom-analyse samsvarer altså ikke alltid med førstnevnte måte å bestemme kjønn på. Denne forskjell i resultat kan vi beskrive som kjønnsinkongruens.

3): I løpet av våren 2016 forventes et paradigmeskifte med hensyn til bestemmelse av juridisk kjønn i Norge. Sannsynligvis vedtar politikerne en ny lov: Alle kan selv få bestemme sitt juridiske kjønn etter å ha utfylt en egenerklæring. Det betyr at samfunnet skal akseptere det enkelte individs egen oppfatning av sin kjønnsidentitet. Vi skal altså godta at toppkompetansen på vår kjønnsidentitet ligger i «sentraladministrasjonen» i hjernen – hvor info fra alle cellene i kroppen og info fra omgivelsene via sansene samles.

LES: Skeptisk til lov om kjønnsendring

Forøvrig formoder jeg at det snart i Norge blir lovlig å bli registrert som «tredje kjønn»/intersex. Slik har det vært i mange år i Nepal, Pakistan, India, Bangladesh, Australia og New Zealand – de siste par årene også i Tyskland, Danmark og Malta.

I det følgende vil jeg bruke beskrivelsen maskulin (mannlig) om egenskaper som oftest forekommer hos de som ser ut som mann ved inspeksjon av ytre genitalia. Tilsvarende bruker jeg feminin (kvinnelig) i relasjon til kvinne.

Forskning tyder på at enkelte organismer øker artens overlevelsesevne ved overgang fra enkjønnet til tokjønnet stadium. Om en slik evolusjonsmessig utvikling over milliarder av år ligger forut for Bibelens billedlige fremstilling av Adam og Eva, kan ingen vite. Men hvis vi følger tanken om at Eva utviklet seg fra et ribben av Adam, må det bety at femininiteten hos Eva stammet fra Adam.

Men intet i Bibelen tyder på at Adam ga fra seg alle sine feminine egenskaper. Det samsvarer med at alle menn er født med til eksempel brystvev og brystvorter som hos kvinner. Nyfødte gutter kan produsere «heksemelk». Menn kan dessverre også oppleve det kvinnelige fenomenet å dø av brystkreft.

LES OGSÅ: Flere land har åpnet for et tredje kjønnsalternativ

Utfra både Bibelens skapelsesberetning og evolusjonslæren kan vi forvente at vi alle har en blanding av maskuline og feminine egenskaper. En person kan til eksempel i det ytre se ut som en mann, men ha eggstokker i stedet for testikler i pungen, eller ha et feminint reaksjonsmønster i de områder i hjernen som stimulerer reproduksjonsorganene. (Se forskning av Ivanka Savic.)

Ingen kan beskrive i detalj hvordan denne blandingen har oppstått. Med vår ringe forstand må vi bare godta de fakta vi ser i skaperverkets mysterium. At noen kan oppnevne seg selv som en slags overdommer og sortere mennesker etter en «genetisk-vellykkethets-skala», er for meg ubegripelig.

Det har vært lite fokus på vitenskapelige fakta om kjønnsmangfoldet blant oss. Denne vegringen er kanskje ekstra uttalt blant kristne. I Norge henger det kanskje sammen med en unøyaktig/upresis/villedende oversettelse av skapelsesberetningen i vår norske bibel, hvor det i 1.Mos 1,27 står «..til mann og kvinne skapte han dem».

Ifølge Bauer greske leksikon (University Press Chicago revidert versjon 1979) er den rette oversettelsen fra Septuaginta (skrevet 100–200 år f. Kr.): male and female, (– altså mannlig og kvinnelig). Og i Vulgata (ca. 400 år e.Kr.): Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos.

LES MER: Etterlyser debatt om tredje kjønnskategori

Og i 1853 oversatte den tysk-jødiske bibeloversetteren Ludwig Philippson 1.Mos. 1,27 slik: «Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn; männlich und weiblich schuf er sie.» Og i Basic English 1964: «....male and female he made them.»

Hvorfor vi har denne diskrepansen mellom oversettelsen til norsk og til de store verdensspråkene, vet ikke jeg. Men i 2011-utgaven fra Bibelselskapet står anført en fotnote til 1.Mos. 1,27: Hebr. har «mannlig og kvinnelig». Kanskje blir det forandret neste gang Bibelen skal revideres?

Det kan ta tid å forandre samfunnets innhold i et begrep. Våre forfedre så at jorden var flat, men når «vidvinkelen» ble tilgjengelig for hvermansen, snudde opinionen, og jorden ble oppfattet som rund.

I vår IT-verden er «vidvinkelen» lett tilgjengelig for alle. Derfor kan vi håpe på raskere snuing av innholdet i begrepet kjønn – som nå kan bygge på nye metoder for klassifisering.

Jeg tenker at delegatene til vårens Kirkemøte bør bli godt oppdatert på nye vitenskapelige fakta angående kjønn. Hvis de vedtar mer enn én vigselsliturgi (som kan brukes av alle), vil kirken være sikret en årelang indre strid – i tillegg til anklager om diskriminering og brudd på menneskerettighetene.