Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
NLMs folk bør lese Koranen
Del
Ledende personer i NLM har her i Dagen kritisert Hallgrim Bergs artikler om islams frammarsj i vesten.

Den første artikkelen deres hadde som overskrift «Misjon framfor muslimhets».

Enhver kristen vil være enig i den setningen, men langt fra i innholdet av artikkelen. For det første er Bergs artikler fulle av uomtvistelige fakta som er bygd på grundige undersøkelser gjennom mange år.

Dette ble også klart vist i Bjarte Birkelands artikkel her i Dagen den 27. august og i Per Haakonsens tidligere innlegg. Berg bruker så visst ikke harde og brutale ord, og ingen kan anklage ham for blind «muslimhets».

Mot så klar argumentasjon må man stille med tilsvarende, saklig og klar argumentasjon og ikke med følelsesladde utsagn. NLMs utsagn skyldes antakelig at de driver misjon i muslimske land og derfor ikke vil erte muslimer på seg.

Dette støttes av at NLMs blad «Utsyn» har en vakker artikkel, uten noen motforestilling, om en kjent, konservativ muslim her i landet.

Men NLMs folk bør lese Koranen, som for muslimene spiller omtrent samme rolle som Jesus gjør for oss kristne. Videre bør de lese islams historie.

For å styrke sin posisjon bruker de ordet «misjon» og blander på den måten de to regimentene: det åndelige regimentet og det materielle, politiske regimentet. Islam er en politisk religion, ikke bare en ren religion slik kristendommen er.

NLM bør vokte seg for den slags sammenblandinger. Nylig argumenterte de mot Franklin Graham fordi han uttalte seg politisk om president Donald Trump!

Jeg kjenner ikke igjen min organisasjon, NLM, som opp gjennom alle år har hatt tilhengere fra de fleste politiske partier. Man har klokt holdt seg unna politiske utsagn. Slik er det dessverre ikke lenger.

Kanskje undrer NLMs fotfolk seg over at i muslimsyn står NLMs ledelse nær den liberale kirken med Atle Sommerfeldt og Sunniva Gylver i spissen? Er religionsdialog mellom bedehuset og moskeene noe de kan gå inn på i framtida? Er ikke faren stor for at slikt leder til synkretisme?

Dagens kirke-kristne føler trolig at de nå lever opp til kristendommens oppfordring om å vise kjærlighet, og hopper over det eksklusive som beskrives i NT. Sannhetene i NT ofres for dialogen.

Men enten tror vi at Jesus er Guds sønn og vår eneste vei til frelse, eller så tror vi det ikke! Tertium non datur! (Ingen tredje mulighet finnes).

Lenge før islam for alvor kom til landet, har toneangiverne for tidens trend og den ønskede utviklingen avskrevet kristendommen. Man sier at religionsdialoger leder til dypere innsikt både i kristendom og i andre religioner, samt til fredelig og aksepterende sameksistens.

Forkjemperne for dette har tidens trend, så vel som den demografiske utviklingen, makten og moderniteten som en vind i ryggen, og styrer mot en ny tro som i realiteten er et åndelig vakuum.