BRUNSTAD: Kunne det ikke vært
...
BRUNSTAD: Kunne det ikke vært andre steder man kunne brukt til å ha GF? spør Basim Gullord Ali. På bildet ser vi fasaden på Oslofjord Convention Center avbildet under NLMs generalforsamling. Foto: Tarjei Gilje
NLM og leie av Oslofjord Convention Center
Del
Jeg vil ikke skape splittelse og uro blant folk, men synes ikke at denne saken bare burde gå stille forbi.

Da jeg ikke vet hvor jeg skal rette dette spørsmålet, men synes at det er et spørsmål som burde bli stilt, prøver jeg meg her i Dagen. I disse dager har NLM sin generalforsamling på Oslofjord Convention Center.

Det er en flott tilstelning, hvor misjonsfolket får møtes på tvers av generasjoner og bosted. God forkynnelse ligger foran, og viktige avgjørelser skal bli tatt. Mange har stått på for at dette skal bli en god uke – all ære til de som har stått på. Og det er ikke noe av dette jeg ønsker å ta noe ifra.

Spørsmålet jeg dog vil stille, og som jeg mener er aktuelt for andre kristne sammenhenger, er om det er greit å bruke Oslofjord Convention Center sitt anlegg i kristne sammenhenger. Fra 3.–8. juli vil misjonsfolket legge igjen millioner av kroner på Oslofjord Convention Center.

Bare i parkeringsavgifter vil det være rimelig å regne minst en million kroner som går rett til Brunstad Christian Church (BCC), populært kjent som Smiths venner. Selve kirkesamfunnet har blitt beskrevet som at de har sekteriske trekk, og mange i NLM vil betrakte BCC sin lære som direkte vranglære.

Dette gjelder særlig deres syn på muligheten av syndfrihetslære, syn på Jesus, nåde og tilgivelse. Dette er hva mange vil mene er såpass alvorlig at det har noe å si for om de kan bli sett på som kristne søsken i det hele tatt – om det er frelse å få ved BCC sin lære.

Nå er ikke mitt ønske å rakke ned på de som hører til BCC, da det sies at det er vanskelig å si noe vondt om medlemmene av BCC. Det er heller ikke læren deres jeg vil gå inn på, da det er mange som kan si mye mer om denne.

Jeg vil heller rette spørsmålet om det er greit å bruke deres senter (Oslofjord Convention Center), og dermed støtte dem med mangfoldige millioner av kroner. Kunne det ikke vært andre steder man kunne brukt til å ha GF?

I så fall sier man indirekte at det er greit om man bruker andre trossamfunn sine lignende attraksjoner, om det da skulle finnes lignende.

Jeg vet dette er noe det hviskes om blant mange, dog vil jeg ikke si at min stemme nødvendigvis er representativ for mange i NLM. Men jeg synes det er på sin plass å spørre om dette, og synes dette er en aktuell problemstilling for også andre kristne kirkesamfunn.

Jeg vil ikke skape splittelse og uro blant folk, men synes ikke at denne saken bare burde gå stille forbi.

Det er ikke slik at jeg tror dette ikke har blitt vurdert sentralt i NLM, men samtidig synes jeg det er på sin plass med en redegjørelse for valget som har blitt gjort. Så er det mange andre temaer som kunne blitt spurt om rundt dette, men det vil jeg vente med i påvente av et svar.

brunstad christian church,nlm,norsk lutehrsk misjonsssamband,basim gullord ali,debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,norsk luthersk misjonssamband,misjonssambandet,oslofjord convention center,nlmgf18