Illustrasjonsfoto: Yayimages.c
...
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Mann og kvinne - de grunnleggende kjønnskategorier
Del
Det vil være viktig for KrF i disse prosessene å fastholde betydningen av mann og kvinne.

KrF mener kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn. KrF tror fortsatt at det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige.

LES: KrF holder døren åpen for et tredje kjønn

Å bestrebe kjønnsnøytralitet tror vi er en skivebom og en undergraving av faktiske og fysiske realiteter.

Som et menneskeverd-parti  er KrF opptatt av å ivareta alle menneskers verdi og verdighet. Derfor må vi ta på alvor at det er noen som i dyp fortvilelse ikke føler seg hjemme i de etablerte kjønnskategoriene.

Å åpne opp for en utredning av deres situasjon og eventuelle politiske tiltak som kan være til hjelp, handler altså ikke primært om å åpne døren for en kategori, men om å åpne døren for menneskene dette gjelder.

KrF stemte mot lovendringen angående juridisk kjønnsskifte i fjor hovedsakelig av to grunner; 1) lovens manglende ivaretakelse av barns beste, og 2) KrF mener det er feil å redusere kjønn til en sosial eller språklig konstruksjon.

Dette er også bakgrunnen for at vi i utgangspunktet er kritisk til en politisk og juridisk innføring av et såkalt tredje kjønn.

LES OGSÅ: Ap vil vurdere å innføre et tredje kjønn

Hvordan kan vi dessuten vite at tre kjønnskategorier er tilstrekkelig?

Biologiens betydning for hvorvidt vi forstår oss selv som mann eller kvinne forsvinner ikke av en utredning – ei heller av en eventuell innføring av «hen». Men det vil være viktig for KrF i disse prosessene å fastholde betydningen av mann og kvinne.