GJENSKINN: Hva så med dere som
...
GJENSKINN: Hva så med dere som er homofile og lesbiske? Hvor mange dere er, vet jeg ikke. Jeg vet bare at uansett hvor uenige vi kristne er med dere, er vi forpliktet til å være et gjenskinn også mot dere av Jesus kjærlighet til oss alle, skriver Nils Ingvar Nilsen. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
La Bibel og den evangelisk lutherske bekjennelse ligge fast som grunnvoll under Den norske kirke
Del
Det enkleste er kort og enkelt å si på så imøtekommende og god måte som bare mulig, at Bibelen tillater ikke vigsel av to av samme kjønn, så derfor kan heller ikke Den norske kirke vie

Jeg føler det utfordrende at jeg som en ganske middelmådig pensjonert prest, uten formell påvirkningsmulighet, nå skal henvende meg så å si «på det åpne marked», altså til hele kirken vår.

Men her kommer jeg med mitt kristne vitnesbyrd i beste omsorg for «Den norske kirke», om hva jeg mener om situasjonen vi er kommet opp i etter at mange har begynt å vie personer av samme kjønn.

Samtidig må jeg tenke litt praktisk: Jeg vil gjerne ha respons fra flest mulig, men utfordrer særlig biskopen i Bergen, siden Dagen jo ligger i Bergen, og biskopen i Oslo, siden det er hovedstad i landet vårt, til å komme med hver sin lille kommentar til det jeg her skriver.

Jeg aner at dere to har såpass forskjellig syn i denne saken, at vi skulle få saken belyst fra to sider. Jeg er mest interessert i mail fra slike som er uenig med meg i å få en bibelbasert begrunnelse for ditt syn på saken, for da får jeg større mulighet for å forstå de som jeg er uenig med.

Denne steinstøtten er reist på det stedet der Jesus etter oppstandelsen og fullføring av frelsesverket, møtte disiplene og ga dem befalingen i Mt. 28,18–20 «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde (=å leve etter) alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende».

Dermed er kirkemedlemskapet definert av Jesus, for oss alle, også for dem som er skeptiske til dåpen. Men alle som blir døpt skal lære å leve etter de ord Jesus har sagt. Og etter som vi tilhører en evangelisk luthersk kirke, er det naturlig å minne om at Luther ikke hadde til hensikt å danne et nytt kirkesamfunn, men han ville rense bort alt som ikke stemte med Guds ord i kirkens virksomhet.

Det er nøyaktig det jeg også vil være med på, også med denne artikkelen. Og da kan jeg si: det er ikke sagt et eneste positivt ord i Bibelen om samkjønnet ekteskap, men det er sagt adskillige advarende ord mot det. Hør bare i tillegg til det som allerede er nevnt: I 1.Mosebok 1,27–28 står det: «Gud skapte mennesket i sitt bilde… som mann og kvinne skapte han dem… Gud velsignet dem og sa til dem vær fruktbare og bli mange…»

Og dermed går jeg over til det jeg egentlig har på hjertet med denne henvendelsen.

Allerede her merker vi strukturen til en familie: mann og kvinne og barn. Men dette bibelordet passer visst ikke inn i skjemaet til de som i dag går inn for å vie til ekte personer av samme kjønn. Og Jesu egne ord i Mt. 19,4–6: «Har dere ikke lest at Skaperen helt fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin kvinne, og de to skal være en kropp.»

Her refererer Jesus tydelig til ordet i 1. Mosebok 1,27–28 som står i avsnittet kapittel 1–11 som mange av oss er begynt å kalle Bibelens fundamentalhistorie, som gjennom forskjellige «historier» gir uttrykk for fundamentale sannheter om Gud og oss mennesker. Ved å ta bort dette fra vigselliturgien er det som å knytte bind for munnen til Jesus.

Heldigvis står den gamle liturgien ved lag, for kirken bør så absolutt ta vare på denne delegerte ordning fra myndighetene, og fortsette med å vie ektefolk.

Et annet bibelord som også må nevnes er Romerbrevet 1,24–28f. (les hele avsnittet) som er så konkret at ingen skal kunne være i tvil om hva som menes – synes jeg: «De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.

Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.»

Mange med homofile/lesbiske legninger kan uten tvil ha det vanskelig. Det må vi endelig ha forståelse for. Men samtidig må vi følge Paulus sine ord: Vi skal som kristne ta hensyn til alle som har det vanskelig på en eller annen måte.

Den beste veiledningen å møte vanskeligheter med er, i alle fall for oss som vil høre Jesus til å følge Paulus’ ord i Ef. 4,14–16: «Vi skal ikke være som umyndige småbarn, ikke la oss drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot Sannheten i kjærlighet.» Det kan da ikke være uttrykk for kjærlighet at man skjuler sannheten, nemlig Jesus?

Nå skal det visstnok foreligge et forslag fra grupperingen Åpen folkekirke om at «menneskers erfaringer» skal kunne overkjøre ord av Jesus. Hvor har dere i Åpen folkekirke slik tillatelse fra? Er det ikke nettopp når menneskers erfaringer ikke er på linje med Jesu ord, at Jesu veiledende ord trenges aller mest?

Men hva så med dere som er homofile og lesbiske? Hvor mange dere er, vet jeg ikke. Jeg vet bare at uansett hvor uenige vi kristne er med dere, er vi forpliktet til å være et gjenskinn også mot dere av Jesus kjærlighet til oss alle.

Hvordan skal så vi som kirke stelle oss? Det enkleste er kort og enkelt å si på så imøtekommende og god måte som bare mulig, at Bibelen tillater ikke vigsel av to av samme kjønn, så derfor kan heller ikke Den norske kirke vie… Men dersom dere ikke vil lytte til dette ordet, så er jo ikke kommune og lignende bundet av dette, selv om vi som kirke selvsagt ikke kan anbefale dette.

Jeg antar at Den norske kirke enda har Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter som grunnlag for sin virksomhet. Jeg kjenner ikke bedre grunnlag for en kirke som vil være tro mot det Bibelen/Jesus sier.

Det er for tiden stor vilje til opprydding i de seksuelle utskeielser i de politiske partiene. Kirken skulle da være minst like villige til å rydde. Som evangelisk luthersk kirke har vi tre grunnstolper under vår virksomhet: Skriften alene, nåden alene, troen alene.

Jeg synes dette godt kan samles i: Kristus alene. Kjære dere som vier to personer av samme kjønn: Etter at dere nå også har lest dette, send meg da en bibelsk begrunnelse på at det kan være rett.