viser krfu-bredden: De er enig
...
viser krfu-bredden: De er enig om mye, men rykende uenige i en del verdispørsmål. F.v. Jarle Aarbakke Tollaksen, 1. nestleder i KrFU, og innstilt 2. nestleder, Olaus Trygve Bjuland. Foto: Silje Rognsvåg
Kristen tro og politikk
Del
Hvilket syn skal kristne ha på politikk?

Det er ulike svar på dette spørsmålet. Det fikk vi demonstrert i Dagen fredag den 20. oktober. Vi ser hvordan to av KrFUs nestledere har svært så ulikt syn på tilnærmingen til politikk.

Olaus Trugve Bjuland er opptatt av at K-en i KrF skal stå for noe. Den skal ha en mening. Jarle Aarbakke Tollaksen mener at partiet må være relevant, og aktuelt for det som betraktes som viktige politiske saker i dag, slik som flyktningpolitikk, integrering, klima og miljø. K-en betyr ikke så mye for Tollaksen.

Grunnen til denne forskjellen mellom Bjuland og Tollaksen er sannsynligvis at de kan ha forskjellig syn på hva det vil si å være kristen. Personlig ønsker jeg å gjøre kristne kjent med begrepet «en kristen verdensanskuelse».

Vi er vant til å bruke uttrykkene «kristent livssyn», et «kristent verdensbilde», «kristen tro» for å makere at troen skal prege livet. En kristen verdensanskuelse betyr at vi betrakter hele vår virkelighet med et kristent syn.

Troen skal ikke prege deler av vår virkelighet, men hele vår virkelighet. Det er å ta på seg «kristne briller» og se alt gjennom dem. En kristen verdensanskuelse er forpliktende.

Både liv og lære skal være preget av ens verdensanskuelse. Det å være trofast mot troen er langt viktigere enn å være relevant og tidsaktuell. Vi må være tro mot det som er kristen sannhet.

Vår virkelighet kan ses på som en sirkel. Denne sirkelen består av sektorer for familie, yrkesliv, tro, politikk, økonomi og så videre. Jeg har tidligere skrevet og gjentar nå at alle disse sektorene skal alle være preget av den kristne tro.

Jeg er fundamentalt uenig med dem som sier at kristen tro og politikk ikke skal blandes. Som kristne skal vi tenke «kristne» tanker om politikk. Vi skal ikke tenke sekulære tanker.

Det er det nok partier som gjør. I dag er synet på seksualitet i ferd med å bli endevendt. Det stiller store krav til foreldre og menigheter.

I denne tid er det viktig at vi alle forstår hva det vil si å ha en kristen verdensanskuelse. Det vil være en god og trygg basis for å hjelpe kristen ungdom i vår turbulente tid.

Vi har nettopp vært gjennom et Stortingsvalg som gav borgerlig flertall. Vi får håpe at KrF tenker «kristne tanker» når de nå skal ta stilling til sin samarbeidsform med de øvrige partier. Hensynet til befolkningen bør veie mer enn hensynet til eget parti.

debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,krfu,krf,kristelig folkeparti,olaus trygve bjuland,jarle aarbakke tollaksen,politikk,stortingsvalg,stortinget