EKTESKAP: Den norske kirke har
...
EKTESKAP: Den norske kirke har levd med ulike syn på ekteskapet i mange år, skriver Atle Sommerfeldt. Her er han avbildet sammen med bispekollega Halvor Nordhaug (til venstre) under Kirkemøtet i Trondheim. Foto: Silje Rognsvåg
Kirkens hovedsak er Jesus Kristus
Del
Når det gjelder Selbekks manglende forståelse for begrepet «hel-bibelsk» vil jeg håpe at årets reformasjonsmarkeringer vil gi ham mulighet til å sette seg grundigere inn i et luthersk Skriftsyn.

Den 27. januar gir redaktør Selbekk et tilsvar på mitt synspunkt hans leder 21. januar . I dette tilfelle er den ofte så treffsikre Selbekk på siden av saken.

LES INNLEGGET HER: Når ubibelsk blir helbibelsk

Mitt poeng om uredelighet var knyttet til hans karakteristikk av Åpen Folkekirkes samlinger som kulturarrangementer, selv om det ble feiret gudstjeneste.

I samme slengen kommuniserte han at Åpen Folkekirke består av mennesker som har et tilfeldig forhold til egen gudstjenestepraksis. Det er uredelig. Og det bør han beklage.

Når det gjelder Selbekks manglende forståelse for begrepet «hel-bibelsk» vil jeg håpe at årets reformasjonsmarkeringer vil gi ham mulighet til å sette seg grundigere inn i et luthersk Skriftsyn.

For Luther er evangeliet om Jesus Kristus og det som driver mennesker til ham for tilgivelse, håp og trøst det eneste som gir bibelboken gyldighet som Guds Ord.

Det er faktisk ikke et alternativt fakta, men selve den kristne grunnsannheten: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg». Da er budene til for menneskets skyld, og ikke mennesket til for budenes skyld (Mark 2,23-28).

SYNSPUNKT: Uredelig, Selbekk!

Jeg er glad for at det nå er enighet om at musikkformer ikke er et bekjennelsesspørsmål. Slik har det ikke alltid vært. Jeg har møtt mange sårede mennesker som fikk ødelagt sin tro etter at blant annet slike perifere spørsmål ble definert som sentrale for liv og salighet.

Den norske kirke har levd med ulike syn på ekteskapet i mange år. Det har tidligere i hovedsak dreid seg om kvinnens posisjon i ekteskapet og synet på skilsmisse og gjengifte. Kirkemøtet har nå med stort flertall lagt til rette for to syn på likekjønnedes tilgang til å ordne sine liv i ekteskapet.

Nå er det min oppgave både å gi dem som vil inngå likekjønnet ekteskap frimodighet og trygghet til forpliktelse for Guds ansikt, og å gi dem som fastholder et klassisk syn på ekteskapet frimodighet og trygghet til å leve ut sin overbevisning - i et forsonende mangfold.

LEDERARTIKKEL: Den siste ekteskapssøndagen

Det er fordi vi alle bygger på det som er kirkens og kristenlivets eneste bærekraftige grunn: Jesus Kristus og hans verk for oss, med oss og i oss.

Det vet jeg Dagens redaktør er enig i.

vebjørn selbekk,debatt,atle sommerfeldt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,kristenliv,kristentro,åpen folkekirke,gudstjeneste,jesus kristus,jesus,tro,religion,ekteskap,kirkemøtet,kirkemøtet 2017,km17,km2017