BCC: Ali antar at «millioner a
...
BCC: Ali antar at «millioner av kroner vil gå direkte til BCC». Inntektene fra at NLM leier konferansesenteret på Oslofjord går ikke til BCC. Derimot har BCC og medlemmene gjennom mange år vært en stor og viktig bidragsyter til å muliggjøre utbyggingen av det flotte konferansesenteret og hotellbyggene, skriver Berit H. Nilsen. På bildet ser vi hagebyen hvor mange av generalforsamlingsdeltakerne bor denne uken. Foto: Tarjei Gilje
Ikke en sekt, men et offentlig registrert trossamfunn
Del
Gjennom mange år har fyldige årsrapporter og regnskap ligget åpent tilgjengelig for offentligheten. Hele vår lære bygger på Bibelen. Vi tror på Jesus som frelser, på hans forsoningsverk og vi tror på den hellige treenighet.

I Dagen torsdag 5. juli stiller Basim Gullord Ali et spørsmål han ikke vet hvor han skal rette, angående at NLM har lagt sin sommerkonferanse og generalforsamling til Oslofjord Convention Center. I innlegget retter han også noen spørsmål til Brunstad Christian Church (BCC) som vi mer enn gjerne vil svare på.

Ali ytrer påstander om BCC sin lære som er direkte feil. BCC er ikke en sekt, men et offentlig registrert trossamfunn i Norge. Gjennom mange år har fyldige årsrapporter og regnskap ligget åpent tilgjengelig for offentligheten. Hele vår lære bygger på Bibelen. Vi tror på Jesus som frelser, på hans forsoningsverk og vi tror på den hellige treenighet.

BCC er en del av Kristen-Norge, og tror det er viktig at vi kristne står sammen i den tid vi lever i. Som Ali også påpeker, er det viktig å ikke skape splittelse og uro.

Vi bør tvert imot samle alle gode krefter å stå sammen for å sikre at kristendommen har gode rammevilkår i landet vårt, slik at flere mennesker kan komme til tro på Jesus. Dette kan vi oppnå ved gjensidig respekt, tross ulikheter og ulike syn på enkeltsaker.

Ali antar at «millioner av kroner vil gå direkte til BCC». Inntektene fra at NLM leier konferansesenteret på Oslofjord går ikke til BCC. Derimot har BCC og medlemmene gjennom mange år vært en stor og viktig bidragsyter til å muliggjøre utbyggingen av det flotte konferansesenteret og hotellbyggene.

Vi kan anbefale å lese mer om BCC og vår virksomhet på våre websider www.bcc.no, og ønsker Ali velkommen til å ta kontakt med oss dersom han har flere spørsmål.

Vi forteller gjerne om BCC, som er et aktivt, levende og framtidsrettet trossamfunn med over 8000 medlemmer i Norge.

basim gullord ali,berit h. nilsen,brunstad chirstian church,nlm,norsk luthersk misjonssamband,smiths venner,oslofjord convention center,brunstad christian church,bcc,debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,nlmgf18