TROEN: Mitt hovedpoeng var at
...
TROEN: Mitt hovedpoeng var at for å bevege mennesker i retning av troen i Norge i dag, er det ikke sikkert at en vekkelsesforkynnelse som metodisk går veien fra loven og dommen til evangeliet og nåden, er løsningen, skriver Halvor Nordhaug (bildet). Foto: Astrid Dalehaug Norheim
Hvis vi prøver å få med oss hva den andre parten sier
Del
Ekstra ille blir det når lederartikkelen heller ikke ser at jeg faktisk sier noe om det jeg blir kritisert for å utelate.

Dagen anklager meg på lederplass 25. mai for å ta for lett på evangeliet om synd, dom og frelse, og heller fokusere på et positivt budskap «om Jesus som sannheten og om det positive ved troen som en form for livsbekreftelse og trygghet».

Det er ikke alltid lett å få fram nyanser i et telefonintervju der journalisten selv velger hva som formidles videre. Selv om man får sitatsjekk, er det mye av det man har sagt som ikke kommer med, og dermed blir helheten gal. Ekstra ille blir det når lederartikkelen heller ikke ser at jeg faktisk sier noe om det jeg blir kritisert for å utelate.

Mitt hovedpoeng var at for å bevege mennesker i retning av troen i Norge i dag, er det ikke sikkert at en vekkelsesforkynnelse som metodisk går veien fra loven og dommen til evangeliet og nåden, er løsningen.

Vi må møte mennesker der de er, og da mener jeg faktisk som jeg sa til Dagen at vi kommer lenger med å «først snakke om Jesus som sannheten og om det positive ved troen som en form for livsbekreftelse og trygghet.

Dette fordi angsten og utryggheten finnes fortsatt blant oss; og først senere utfoldes evangeliet som frelse fra dommen».

Jeg tror at mange mennesker i dag leter etter sannhet og mening, men de går ikke rundt og bærer på en potensiell erkjennelse av skyld overfor Gud. Så kan man selvsagt si at et en slik erkjennelse må forkynnes fram, og det nevner jeg da også i sitatet ovenfor: «evangeliet som frelse fra dommen». Men jeg tror at hvis det er dette vi forkynner først, mister vi mange som ikke kjenner seg møtt der de faktisk er i livet.

Dette er et stort tema som jeg gjerne utfolder nærmere. Jeg tror ikke forskjellen mellom Dagens lederskribent og meg her saklig sett er stor, i hvert fall ikke hvis vi prøver å få med oss hva den andre parten sier.

paywall
paywall
paywall