Hun «representerer» ikke Israel
Del
Det framgår at Sahar M. Vardi skal representere Israel. Det skal hun ikke.

Dagen skriver onsdag 20.9 at «aktivist Sahar M. Vardi skal være Israels stemme under årets utgave av Kirkeuka». Det framgår at Vardi skal representere Israel.

Det skal hun ikke.

Vardi er invitert som en aktør i det israelske sivilsamfunn som kjemper for en rettferdig fred. Det innebærer i hennes tilfelle blant annet at hun ønsker at okkupasjonen av de palestinske områdene skal ta slutt.

Kirkeukas gjester på palestinsk og israelsk side er invitert for å snakke om sine egne erfaringer med konflikten, ikke på vegne av noen andre. Blant israelere og palestinere finnes det mange ulike stemmer.

Kirkeuka internasjonalt har tonet flagg mot den folkerettsstridige okkupasjonen som nå har vart i femti år. I år fokuserer vi på barns og ungdoms erfaringer med livet som er preget av frykt og sterke fiendebilder.

Når Dagen nærmest stenograferer MIFF uten motspørsmål og beskylder Kirkeuka for «ensidig hatpropaganda mot Israel», er dette langt fra virkeligheten.

I Israel finnes også sterke krefter som ønsker å respektere menneskerettigheter og folkerett. Vi støtter slike krefter fordi vi tror de representerer en farbar vei mot det som kan bidra å ende en tilsynelatende uløselig konflikt.

Det er manipulerende hersketeknikk å underkjenne legitimiteten av gjester som har brukt mange av sine unge år på å kjempe for en fredelig og rettferdig framtid i et demokrati.

Vi som står bak Kirkeuka kan ha ulike syn på enkelte virkemidler underveis til et mål om fredelige og rettferdige ordninger.

Men vi velger å holde fast ved menneskerettslige rammer som det internasjonale samfunn har lagt som forutsetning for at fred skal bli rettferdig for alle parter og at alle mennesker er skapt med samme verdi.

Dette er ikke anti-israelsk tenkning. Det er et ønske om at også israelske myndigheter og sivilsamfunn finner veien ut av krisen som på mange måter virker ødeleggende på dette samfunnet.

Vi må alle kjempe for å finne en bærekraftig løsning – ikke minst av hensyn til barn og unge som skal ta over ansvaret i årene framover. Dagens og MIFFs utfall bidrar til å dreie fokus bort fra barns og unges situasjon i Israel og i de palestinske områdene.