Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Homohat blant kristne
Del
Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat.

Unge Høyres nestleder uttaler at det er et homohat som preger mange kristne miljøer. Han påstår at det er hat når det snakkes om at homofile må brenne i helvete.

Nå vet ikke jeg hva slags kristent miljø nestlederen i Unge Høyre tilhører eller vanker i. Men etter selv å ha levd hele mitt liv i disse miljøene er jeg fremmed for slike påstander.

Jeg tror ikke jeg kjenner noen som ville ta slike ord eller påstander i sin munn som sine. Men det skal ikke stikkes under stol at Bibelen sier noe om at de som lever sitt homofile liv ut, ikke skal arve Guds rike.

Hvis de homofiles organisasjoner mener at kristne skal endre Skriftens klare tale, slik dessverre noen faktisk har gjort, vil de forhåpentlig vis møte motargumenter. Vi er fortsatt mange i Kristen-Norge som holder Bibelens klare tale høyt.

Det kan virke etter debatten å dømme som at å stå for klassisk kristentro er ensbetydende med homohat. Men det blir en feilaktig framstilling. Det er mye kjærlighet og stor romslighet i de fleste kristne miljøer. Men det betyr ikke at en gir etter for en trend i tiden som setter Guds Ord til sides for fritt å kunne leve etter sine egne lyster.

Så er det slik at forkynnere som stadig betrer prekestoler, nok bør trekke fram dette tema i sin forkynnelse og undervisning. Profeten Jeremia sier bl. a,; Mitt folk var fortapte får. Deres hyrder har ledet dem vill. De har ført dem på avveier. (Jer. 50.6).

Prester og predikanter må skjerpe seg og tale som Guds Ord uten frykt.

paywall
paywall
paywall