Illustrasjonsfoto: Umar Nasir/
...
Illustrasjonsfoto: Umar Nasir/CC/Flickr
En farlig dom
Del
Faktum er at Muhammed er den eneste religionsgrunnlegger som har begått gjerninger som kan kalles forbryterske.

I det siste lørdagsnummer av Dagen (27.10) kunne man lese om dommen mot en østerriksk kvinne, som skal ha krenket Muhammed ved å kalle ham for pedofil. Hun har holdt et seminar, hvor hun blant annet diskuterte Muhammeds ekteskap med Aisha. Hun var seks år da han giftet seg med henne, og ni år da ekteskapet ble fullbyrdet.

Halvor Tjønn skriver i sin bok om Muhammed at dette forhold har vakt oppsikt også i hans tid. Derfor er det naturlig å stemple dette forhold som abnormt og dermed kalle Muhammed for pedofil. Men en østerriksk domstol har dømt henne til å betale en bot på 480 euro.

Dommen ble bekreftet av en høyere rettsinstans og østerriksk høyesterett har avvist å behandle hennes sak. Og Den Europeiske Menneskerettighet har bekreftet dommen.

Begrunnelsen var bevaringen av religiøs fred i Østerrike. Jeg er redd at dommen kan ha vidtrekkende konsekvenser. Det kan ramme Salman Rushdies «Sataniske vers», Muhammed-karikaturene og alt annet. Dette er ikke bare angrep mot ytringsfriheten, men mot historieforskningens frihet. Man nekter en retten til å tale sannheten om historiske fakta.

Det kan bli forbudt å fortelle Muhammeds karriere som karavanerøver. Faktum er at Muhammed er den eneste religionsgrunnlegger som har begått gjerninger som kan kalles forbryterske.

Dette viser at islam ikke kan være fredens religion, fordi selveste grunnleggeren var ufredens mann. Men dommen kan også være en gavepakke til partiene på ytterste høyre.

Dommen er et argument for en restriktiv innvandringspolitikk. Vi kan akseptere folk, som vil bruke sin innflytelse til å krenke ytringsfriheten.

paywall
paywall
paywall
paywall