Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Den jødiske omskjæring er en menneskerett
Del
En annen sak er omskjærelse av jenter. Bibelens Gud har ikke gitt en slik befaling – verken til jødefolket eller til andre folkeslag.

Dette er ikke et partipolitisk spørsmål. Heller ikke er det et spørsmål som skal bestemmes ved at det blir gjort intervjuer i befolkningen.

For dette spørsmålet har med en klar menneskerett å gjøre. Hva en avis finner ut om folks mening om den jødiske omskjæring er fullstendig likegyldig i et demokrati som Norge.

I dag har Grunnloven ingen forbud mot jøder i landet vårt. På dette området skal både storting og regjering være både «dauv og blind», som en Ap-kirkeminister en gang sa det i en annen sammenheng.

Ikke noe parti skal befatte seg med «jødisk omskjæring» i sitt politiske program. De har ganske enkelt ingenting de skulle ha sagt eller ment i den sak. Gjør de negative vedtak om dette, avslører de en utrolig uvitenhet om hva menneskerettigheter i et demokrati betyr.

De avslører også mangel på kunnskap om den jødiske historie og religion. Ja, det viser at de har liten eller ingen bibelsk kunnskap og forståelse for relasjonen mellom jødefolket og vår kristne arv.

Derfor er det gledelig at Frp-lederen Siv Jensen har uttalt at Fremskrittspartiets flertallsvedtak relatert til et omskjæringsforbud ikke skal gjennomføres på hennes vakt.

Det er ikke på regjeringens agenda, eller på hennes personlige agenda, har hun uttalt. Men dette er ikke nok. Frp må orientere seg tilbake til menneskerettighetene for jødene. Og partiledelsen burde gjennomføre voksenopplæring i eget parti.

Det samme må alle de andre partiene som fristes til å gripe inn i selvfølgelige rettigheter jødefolket har etter vår konstitusjon. I den senere tid har vi sett hvordan en kulturminister forsøker å styre menighetsmøter i Den norske kirke .

Det bryter med soleklare menneskerettigheter for religioner og kristne samfunn. La oss tenke oss at norske myndigheter ville bestemme over kristen dåp av små barn.

Det ville bli «ramaskrik» over hele landet. Men den som kjenner Bibelen vet at dåpen er den nye pakts «omskjærelse». Omskjærelsen i jødedommen sikter på renselse og nytt liv.

I lys av den nye pakt ser vi at folkeslagene behøver ikke omskjærelse på forhuden av alle av hannkjønn. Skriften viser til hjertets omskjærelse ved troen på Messias som er kommet.

Den viser til det nye liv ved nådens midler. Media må da ikke heie fram jødehat og antisemittisme overfor jødenes menneskerettigheter i Norge.

En annen sak er omskjærelse av jenter. Bibelens Gud har ikke gitt en slik befaling – verken til jøde­folket ­eller til andre folke­slag.