KREVENDE: Jeg har ikke lukket
...
KREVENDE: Jeg har ikke lukket øynene for denne tematikken, men behandler den godt teologisk og kommunikasjonsmessig. Det er krevende i en voksende menighet, med stadig nye mennesker som kommer til tro, og i en kultur som er økende liberal på området, skriver Øystein Gjerme. Illustrasjonsfoto: Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix
Dagens villedende journalistikk
Del
At Dagen gjør slike uredelige og villedende grep for å skape debatt, er ikke konstruktivt for saken. Jeg deltar gjerne i saklige debatter om mitt og Salts syn på tematikken på et senere tidspunkt.

Salt tror på ekteskapet mellom mann og kvinne, og er klinkende klar overfor ledere og menighet om dette tema. Pastorarbeidet består i å følge opp, veilede og rettlede enkeltmennesker. Det gjør vi i menighetens kontinuerlige arbeid. Det gjør vi ikke ved å bli med på Dagens risikoprosjekt med å navngi enkeltmennesker og gjøre sak ut av det.

Journalistikk handler om å sette agenda. Det gjør Selbekk godt, og i denne saken på bekostning av en navngitt trommeslager, undertegnede og menigheten Salt. Trommeslageren omtales som lovsangsleder, tross korrigeringer overfor journalist og redaktør. Det er ett av mine poeng i min oppsummering av hvordan Dagen bruker Kristen-Norge.

I denne saken er det opplagt at Selbekk vet at Salt og jeg har samme teologiske grunnstandpunkt som Dagen. Han setter pris på min teologiske tydelighet, men han velger like fullt å sette opp en umulig situasjon for meg. En pastor kan ikke kommentere eller rettlede navngitte enkeltmedlemmer offentlig i avisen. Derfor svarer jeg så godt jeg kan, med risiko for at Dagen vil henge meg ut.Fremstillingen av saken resulterer da i at Selbekk får meg og Salt til å fremstå som homoliberale. Bilde og tekst er satt sammen for å lage et feilaktig bilde. Selbekk sier saken ikke skjuler Salts klassiske bibelske syn på ekteskapet, men kommentarfeltet og responsen jeg har mottatt personlig viser tydelig at den gjør det.

Det flommer over i Dagens kommentarfelt med kommentarer fra både debatt-gjengangerne og andre om det de har lest ut av saken. Folk er skuffet, fortvilet, ber meg gjennopprette mitt rykte og menighetens renommé. Noen gir også direkte trusler. De har ikke fått med seg det Selbekk skriver i sin bekreftelse av meg i kommentarfeltet.

Selbekk er skyld i denne fremstillingen, og villedelse av Dagens lesere. Han bruker meg og Salt for å sette agenda. Kanskje dette er en blindsone for Dagen. At de skaper et uriktig bilde og svekker kristenledere og menigheters omdømme med sin saksfremstilling.

Dette har gjentatt seg flere ganger ovenfor kristenledere i Norge de siste årene. Kanskje Selbekk ikke forstår det. Hvis han forstår det, da lurer jeg på hva som er hans agenda.

Jeg har ikke lukket øynene for denne tematikken, men behandler den godt teologisk og kommunikasjonsmessig. Det er krevende i en voksende menighet, med stadig nye mennesker som kommer til tro, og i en kultur som er økende liberal på området.

At Dagen gjør slike uredelige og villedende grep for å skape debatt, er ikke konstruktivt for saken. Jeg deltar gjerne i saklige debatter om mitt og Salts syn på tematikken på et senere tidspunkt. Her har vi full klarhet omkring hvordan vi tenker og gjør, og det er en del av forkynnelse og veiledning i kirken vår.

paywall