Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Bibelimperialisme?!
Del
Det er ikke hver dag man blir beskyldt for å være «bibelimperialist», og til og med av en teologisk professor. Men det skjedde nylig i en avis i Danmark.

En teologisk professor i Nytestamentet argumenterte for at Det gamle testamentet (GT) ikke hører hjemme i en kristen gudstjeneste. Det er nemlig ikke en kristen, men en jødisk skriftsamling.

Professoren viste til to problemer med å lese fra Det gamle testamentet i en gudstjeneste. Det første problemet gjelder kirkegjengerne. Hvis man under gudstjenesten reiser seg når det leses fra GT, sender man «uskyldige kirkegjengere» et feilt signal om at GT er et uttrykk for kristendom.

Det andre problemet er forholdet til jødene. Dersom kristne behandler GT som et kristent skrift, er det «bibelimperialisme» – med andre ord: Kristne stjeler GT fra jødene.

Men professoren tar feil på begge punktene. For det første er GT ifølge Jesus og apostlene Guds ord med full autoritet for en kristen. Det skal forstås ut fra sin kontekst, og kristne er selvfølgelig ikke forpliktet på de lovene som kun er gitt til Israels folk. Men det endrer ikke på at GT er Guds ord. Hvis en prest (eller professor) sier noe annet, villeder vedkommende kirkegjengerne.

For det andre, så tror jeg ikke at mange jøder føler seg ranet, side vi kristne bruker GT. Tvert imot er det et uttrykk for fellesskap. En jødisk rabbiner sa det en gang på denne måten: «Mitt lys blir ikke mindre av at også du bruker lampen min!»

Det er iktig at jøder og kristne forstår GT forskjellig. Kristne tror at det peker frem mot Jesus som Messias; noe de fleste jøder ikke tror. Men dersom vi er åpne og ærlige om dette, kan vi være riktig gode venner med jøder tross denne avgjørende forskjellen.

Problemet for forholdet mellom jøder og kristne oppstår et helt nnet sted, nemlig når noen kristne kritiserer gudsbildet i GT. Det vil mange jøder oppleve negativt.

Den gamle påstanden om at vi kristne tror på en kjærlig Gud, mens jødenes Gud er ondsinnet, er for det første feilaktig og for det andre skadelig for kristnes forhold til jøder. Derfor er det feil å bruke forholdet til jøder som argument for å kaste GT ut av en kristen gudstjeneste.

La oss gjøre det motsatte. Slipp for alvor GT løs! Bruk det mye mer – i kirker, misjonshus og i den daglige bibellesningen. Det vil gjøre oss rikere!

paywall