Illustrasjonsfoto: Yayimages.c
...
Illustrasjonsfoto: Yayimages.com
Apologetikk i Norge
Del
Apologetikk er et fremmedord som betyr trosforsvar. I de aller fleste tilfeller betyr ordet forsvar for den kristne tro, men det finnes også ateistiske apologeter. I forbindelse med den pågående debatten om skapelse i Dagen, har det også vært artikler om trosforsvar og trosopplæring.

Det er fort gjort å få et feilaktig bilde av både apologetikk og trosopplæring hvis man skumleser. I en nylig artikkel i Dagen om trosopplæring står det om «endringer i teologien». Jeg vet ikke hva det betyr. Min Bibel sier at Gud er i går, i dag og til evig tid den samme.

Hvis uttrykket «endringer i teologien» betyr nye former for teologi, slik som åpen og prosess teologi, så innfører man så langt jeg kan forstå, en vranglære. Og da vil ikke trosopplæringen dreie seg om klassisk kristen tro, men om et moderne syn på teologien som endog kan stride mot Bibelens syn på viktige trosspørsmål.

LES: – Vi har tapt evnen til å forklare og forsvare troen

En slik form for apologetikk kan faktisk gjøre det motsatte av det ordet «apologetikk» inneholder, nemlig å omskrive den kristne tro. Vi kan også i Dagen lese at intervjuobjekter anbefaler bøker av kristne evolusjonister som et ledd i apologetisk virksomhet.

Det kan således virke som om majoriteten av norske konfirmanter og norsk kristen ungdom utelukkende får dosert et evolusjonistisk syn på livet. Siste meningsmålinger for kort tid siden sier at i dag er det kun 3 av 10 nordmenn som tror på Gud. Jeg ser knapt tegn til at kristen-Norge har en strategi for å motvirke denne trenden, og heller ikke for å reversere den.

Ungdom kan allerede i offentlig skole få de første frø av tvil om Gud eksisterer. Det er gudsbildet som svekkes og tapes, ikke Jesus eller den Hellige ånd. Derfor er det særdeles viktig at apologetikk har et klart vitnesbyrd om en allmektig Gud. Erfaring fra USA sier at det er hjemmene og menighetene som må utruste de unge med en rot – og grunnfestet gudstro før de reiser hjemmefra, slik at de er forberedt og utrustet når de møter de massive sekulære krefter i vår moderne verden.

Når det gjelder apologetikk i Norge, kjenner jeg ikke til et eneste sted hvor det undervises at det er Gud som direkte har skapt livet og livets mangfold. Grunnsynet som undervises er: Gud har kun skapt indirekte, og på en slik måte at Han ikke har etterlatt seg spor som vi kan observere vitenskapelig.

LES OGSÅ: Om «skandaløs kjærlighet» i sør

Hvis jeg tar feil, ville jeg sette pris på å bli informert om det. Så langt jeg kan forstå, er alle apologetiske sentra i Norge tilhengere av en eller annen form for teistisk evolusjon, også kalt evolusjonistisk skapelse og kristen darwinisme . Tankesmien Skaperkraft er klart evolusjonistisk.

De arrangerte også i august i år en ukes seminar i Nordmarkskapellet hvor en engelsk kristen evolusjonist var invitert for å holde foredrag. Ingen tilhengere av ID var invitert til å snakke, heller ikke ung jord kreasjonister. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag var medarrangør, og har ved det gjort tydelig at de står for et evolusjonistisk syn på livet. Noen vil synes det er meget bekymringsfullt. Foreldre har all grunn for å være urolige for hvilken undervisning barna deres får selv ved kristne institusjoner,

Damaris har som sine supportere Laget, Familie og Medier og NLA Mediehøgskolen . Damaris har utarbeidet utmerkede ressurser til bruk for ulike oppgaver. Jeg har ikke fått svar på min forespørsel om Damaris sitt syn på skapelse. Det hadde vært greit å vite hva Damaris egentlig mener, om de støtter eller fornekter intelligente årsaker i naturen. De kan ikke mene både og, siden den ene muligheten utelukker den andre.

Jeg vet at apologetikk handler om mer enn synet på skapelse. Jeg tillater meg likevel å mene at en robust kristen apologetikk forutsetter at Gud har skapt alt i vår virkelighet ved sitt ord – sitt Logos. Gud er den direkte skaper av alt liv. Dette synet må utgjøre selve grunnlaget for kvalitetsapologetikk. Dette angår også Kristus-synet og hans preeksistens før inkarnasjonen. Johannes identifiserer Jesus som Guds skapende Logos, all informasjons ultimate kilde.

DEBATT: Hva slags apologetikk?

Bjørnstjerne Bjørnson mistet sin gudstro på grunn av darwinismen. Han beskrev sitt oppbrudd i bøkene «Over Ævne 1&2», utgitt i 1883. Liberal teologi i Norge startet som et apologetisk prosjekt, hvor man taktisk tilpasset seg darwinismen, men beholdt gudstroens innerste kjerne. Resultatet vi ser i dag er liberal teologi kombinert med evolusjon.

Det er ikke mulig at alle menighetsansatte kan fordype seg i apologetikk. Jeg bor i Østfold, og ser for meg at Østfold kunne ha 3-4 personer som hadde apologetikk som sitt hovedansvarsområde. Disse kunne da brukes av de forskjellige menigheter, som også kunne samarbeide for å samle den aktuelle målgruppe, for eksempel i weekend seminarer.

Konklusjonen på det ovenstående blir at det er et meget stort behov for et norsk senter eller forum for kristen apologetikk basert på at Gud er Altets skaper – skaperen av universet, livet og livets mangfold – et forum som bekjenner at Bibelen er Guds ord til mennesket.