DIALOG: Dersom KrF skal ivaret
...
DIALOG: Dersom KrF skal ivareta sin arv og sine grunnleggende verdier, krever det at vi hele tiden er i dialog både med velgerne våre og med samfunnsutviklingen når det gjelder hva slags saker vi til enhver tid løfter høyest, skriver Kjell Ingolf Ropstad. På bildet er han sammen med partileder Knut Arild Hareide under fakkeltoget for tros- og livssynsfrihet i 2017. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix
Annerledespartiet Kristelig Folkeparti
Del
Kristelig Folkeparti fødtes frem som en motstrøms- og grasrotbevegelse mellom fjorder og fjell på Vestlandet, anført av kvinner og menn som hadde 
et dypt engasjement for evangeliet, folk og samfunn. 

De var overbeviste om at kristnes kall til å være lys og salt gjaldt for alle uansett stilling, yrke eller samfunnslag. Ikke alle var like ivrige etter å søke makt gjennom å stille på lister og gå inn i politiske verv, men de forstod behovet for KrF og dermed også behovet for egeninnsats og tjeneste.

De stilte seg til disposisjon for et politisk parti som ville bygge videre på de kristne verdiene i møte med et stadig mer sekulært samfunn.

Er KrF fortsatt dette partiet? Ja. Er sakene fortsatt de samme? Ja, noen er det, noen har endret form, mens andre igjen har kommet til underveis. Kristendomskunnskap i skolen var en viktig sak for de første KrF-erne og er fortsatt like viktig og aktuelt. Derfor tar vi kampen mot de krefter som vil fjerne K-en fra skolen.

Derfor engasjerer vi oss i det arbeidet som nå gjøres med revidering av læreplaner. Her ønsker sterke krefter å gjøre kristendoms- og religionsfaget om til et mer generelt filosofi- og etikkfag. KrF vil fortsatt kjempe for at barn og unge skal lære Bibelens fortellinger og om kristendommens betydning for vårt land.

Ingen av KrFs grunnleggere kunne drømme om hva slags teknologisk utvikling vi har sett siden partiet ble grunnlagt for over 80 år siden. Det gir helt nye utfordringer og helt nye muligheter.

Hvilke politiske saker som er på dagsordenen forandres, men KrFs verdimessige kompass er det samme: For den som tror at mennesket er skapt og elsket av Gud, er livets ukrenkelighet fra begynnelse til slutt et ufravikelig og grunnleggende premiss for all politikk.

Derfor er det for eksempel en selvfølge for KrF å kjempe mot tvilling-abort. Å fjerne et av to foster i et tvillingpar, var ikke en medisinsk mulighet da abortloven i sin tid ble vedtatt. Likevel valgte regjeringen å redusere hele spørsmålet til en juridisk vurdering, uten å ta inn over seg de etiske vanskelighetene denne praksisen medfører.

Norge er dermed det eneste skandinaviske landet som tillater tvilling-abort. KrFs stemme for at etikken skal styre teknikken trengs mer enn noen gang!

Den stemmen trengs også som en motkraft mot det dagens politiske flertalls grenseløse bioteknologipolitikk, som åpner en motorvei mot sorteringssamfunnet. Ikke minst blir det tydelig at KrFs motstrøms-stemme trengs framover, når stadig flere ungdomspartier nå vedtar å åpne for aktiv dødshjelp og både Unge Venstre, AUF og FpU ønsker å utvide grensene for fri abort. Unge Venstre leder foreløpig kappløpet med forslaget om 24 uker!

Abortsaken har vært og er fortsatt en viktig sak for KrF fordi den går helt til hjertet av hvorfor vi er til som parti. Selv om de politiske kampene i dag står mest om sorteringssamfunn og utvidelse av abortgrensen betyr ikke det at KrF har endret politikk med tanke på livsvern; vi jobber fortsatt for å få ned aborttallene, med mange ulike virkemidler.

Hver periode fremmer vi forslag om å grunnlovsfeste retten til liv. Men dagens medisinske og politiske situasjon stiller oss også overfor stadig nye sakskompleks, som settes på agendaen på en helt annen måte i Stortinget og samfunnsdebatten enn spørsmålet om selvbestemmelse.

Dersom KrF skal ivareta sin arv og sine grunnleggende verdier, krever det at vi hele tiden er i dialog både med velgerne våre og med samfunnsutviklingen når det gjelder hva slags saker vi til enhver tid løfter høyest.

For å være et effektivt politisk redskap må KrF stadig fornyes. Det handler ikke om å glemme våre verdier, men om hvordan vi bedre kan fremme våre verdier.

En styrket dialog mellom KrFs ulike velgergrupper og KrFs folkevalgte sentralt etterlyses blant andre av redaktør Gilje her i Dagen tidligere. Jeg tror dette er en svært viktig utfordring. Vi har lest, lyttet til og samtalt med svært mange engasjerte KrF-ere i løpet av våre mange år i politikken - inkludert de siste ukene.

Men partiledelsen ønsker i tillegg enda mer strukturerte tiltak som fremmer dialog og tilhørighet for hele KrF-familien. Målet er ikke nødvendigvis enighet i alle ting, men økt forståelse og samling rundt våre grunnleggende verdier og den arven vi skal forvalte som Kristelig Folkeparti.

En helt sentral del av denne arven er KrFs familiepolitikk. Familien er grunncellen i samfunnet. Det er helt avgjørende med valgfrihet og gode ordninger til familiene slik at de får tid sammen og kan ta de valgene som er best for dem.

Trygge familier skaper trygge barn og et godt samfunn. KrF løfter fram ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne. I dag opplever mange at deres mening på dette området stemples som diskriminerende og intolerant.

Men det å gi den eneste relasjonen som fra naturens side kan få barn en særstilling i lovverket er på ingen måte diskriminerende. Den massive stemplingen av de som står for dette synet bidrar til en trangere meningskorridor her i landet og mindre takhøyde i samfunnsdebatten. Det er ingen tjent med.

KrF har særlig vært opptatt av å løfte fram barnets beste i debatten. Stadig flere vil bryte båndet mellom familien og biologien og tillate eggdonasjon og surrogati av hensyn til voksnes ønske om barn. Her står KrF i front for det barnets rett til en mor og en far.

I likhet med professor Michael Sandel ved Harvard-universitetet stiller KrF spørsmålet om hva som skjer med synet på barn når det etablereres et marked for surrogati?

Som parti rommer vi en kirkelig og religiøs bredde, som uunngåelig medfører parti-interne spenninger for eksempel i synet på ekteskapet.  Det har vi rom for, og det må vi tåle. Samtidig vil jeg være tydelig på at vårt program står fast, og de verdiene vi bygger på er de samme.

Derfor er mitt svar til dem som spør: Kristelig Folkeparti er fortsatt et motstrømsparti og en grasrotbevegelse. Vi er fortsatt et annerledesparti, som jobber for at det kristne verdigrunnlaget skal forbli en avgjørende plattform for samfunnet vårt.

Mange av kampene kan se annerledes ut, men verdiene er de samme. I våre røtter ligger også kraften i framtidens KrF.