KRF: Foto fra en tidligere val
...
KRF: Foto fra en tidligere valgkampsåpning under Arendalsuka. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Regissert innmelding i KrF?
Del
Den uvanlig store innmeldingen i KrF etter at Knut Arild Hareide sa han vil støtte Arbeiderpartiet, minner mistenkelig om den regisserte innmeldingen i kirken forut for forrige kirkevalg.

Den uvanlig store innmeldingen i KrF etter at Knut Arild Hareide sa han vil støtte Arbeiderpartiet, minner mistenkelig om den regisserte innmeldingen i kirken forut for forrige kirkevalg. I alle fall i Oslo kom det inn en bråte innmeldinger like før, for å kunne delta i valget. Og de lyktes. De fikk sine personer inn. I året etter valget, meldte de seg langsomt ut igjen. Er det dette som gjentar seg?

Hvis man kan registrere at det er stor innmelding i bestemte fylker, er formålet å kunne påvirke, både i offentlig debatt og på møter, prøve å påvirke antall delegater eller kanskje selv bli delegat. For å unngå slik manipulering, må man beslutte at bare medlemmer per dato for Hareides bekjentgjøring har møte- og stemmerett i spørsmålet om valg av politiske samarbeidspartnere. Det er det eneste akseptable, og det forventes at Hareide selv forstår at saken er for betydningsfull til at det skal være mulig å manipulere utfallet.