En stemme 
og et hjerte
Del
Noen ganger skjer storhet rett foran øynene våre. I anledning Verdensdagen for psykisk helse møtes helseledere fra hele verden for å diskutere den glemte krisen.

Noen ganger skjer storhet rett foran øynene våre. I anledning Verdensdagen for psykisk helse møtes helseledere fra hele verden i London for å diskutere mental helse som den glemte krisen. Menneskerettighetsforkjemper Matrika Devkota fra organisasjonen Koshish Nepal har fått en spesiell invitasjon.

I Tibetaneren denne høsten kan vi lese om Karuna*, som er et offer for menneskehandel. Allerede som liten jente ble hun solgt til en familie som trengte hushjelp. Etter det har livet vært en lang og tornefull vei. Karuna havnet tilslutt på gata. Ensom, forlatt og satt til å kjempe en kamp som var umulig å vinne. Når alt var svart opplevde hun at noen grep tak i henne. Hjelpen kom fra sosialarbeidere på Koshish.

Koshish ble etablert i 2008. Grunnleggeren, Matrika Devkota, har selv en bipolar lidelse og levde åtte år i total isolasjon fra omverdenen. Som høykaste hadde han aldri før hatt en opplevelse av å være på bunnen av rangstigen i samfunnet. Nå møtte han en verden der psykisk syke ble stengt inne i trange rom eller fikk fotlenke. Moren var den som hele tiden viste ham verdighet. Da han ble frisk etablerte han organisasjonen Koshish, som betyr «å gjøre en innsats». Han kunne valgt et liv i bitterhet, men som ung voksen hadde han møtt Jesus. Troen på Gud fikk Matrika til å innse at han måtte jobbe for noe større enn seg selv.

Matrika har alltid vært opptatt av å søke råd og veiledning hos andre. Det startet med en gruppe på Sørlandet, så ble HimalPartner trukket inn og i dag støttes Koshish av mennesker og organisasjoner fra hele verdenen.

Det har vært en fest å jobbe skulder ved skulder med vår partner Matrika. Utrettelig kjemper han og hans kollegaer for rettighetene til psykisk syke i det politiske system i Nepal. Han har også opprettet to rehabiliteringsklinikker som årlig gir hjelp til flere hundre psykiatriske pasienter. Karuna er et eksempel. I fjor samlet elever ved Framnes Videregående skole over en million kroner slik at Koshish selv kan kjøpe eiendom for en rehabiliteringsklinikk som kanskje myndighetene vil gå inn og finansiere.

For dette viktige arbeidet har Matrika mottatt en rekke priser og utmerkelser. Og i dag møter han helseministre fra hele verden som endelig skal sette på dagsorden at det er ingen helse uten mental helse. At verdigheten til denne gruppen mennesker må løftes. Ingen mennesker skal bures inne. Kompetansen må økes. Medisiner må bli tilgjengelig. Barns utvikling krever voksne som forstår dem.

Matrika er en av de som våger å drømme. Han drømmer stort og gjør drømmene om til virkelighet. Nå er drømmen at flere kvinner som Karuna får rom i herberget. La oss håpe han inspirerer helseledere i flere land.

*På grunn av sensitive opplysninger har vi valgt å bruke navnet «Karuna» for å beskytte kvinnens identitet.